Επιλογή Σελίδας

Οι εταιρείες του ομίλου μας, Benetatos A.E. και Olympic Mechanical Α.Ε., ξεκίνησαν συνεργασία με τους ιδρυτές του e-adeia.gr το 2007, αναθέτοντας την εκπόνηση στατικών μελετών. Μείναμε ικανοποιημένοι στο μέγιστο βαθμό από την ποιότητα των μελετών και την ταχύτητα ανταπόκρισης. Αυτό μας έκανε να επεκτείνουμε τη συνεργασία μας και στην εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών. Το e-adeia.gr είναι βασικός συνεργάτης των εταιρειών μας ακόμα και σήμερα.

error: Content is protected !!