Επιλογή Σελίδας
Η ενεργειακή-περιβαλλοντική αξιολόγηση των κτιρίων πλέον αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διαδικασίας σχεδιασμού.

Τα κτίρια έχουν πάψει πια να αποτελούν μόνο καταφύγιο προστασίας από το εξωτερικό περιβάλλον, με τους χρήστες τους να έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν τις περιβαλλοντικές συνθήκες στο εσωτερικό τους, μεταβάλλοντας τη θερμοκρασία, τον αερισμό και τα επίπεδα φωπσμού, σε μια προσπάθεια δημιουργίας άνετου περιβάλλοντος εργασίας. 

Όπως επισημαίνει ο δρ. ΑρηςΤσαγκρασούλης, επίκουρος καθηγητής στο τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που διδάσκει Φυσική Κτιριακού Περιβάλλοντος και δραστηριοποιείται ερευνητικά στον ενεργειακό σχεδιασμό κτιρίων με έμφαση στο σχεδιασμό παθητικών συστημάτων θέρμανσης-δροσισμού και φυσικού φωσισμού, με την τεχνολογική ανάπτυξη, η ρύθμιση των εσωτερικών συνθηκών μπόρεσε να γίνει πραγμαπκότητα σχεδόν χωρίς το ίδιο το κέλυφος να παίζει σημανπκό ρόλο. To τίμημα ήταν η αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας. Ομως, παρά τη διαθεσιμότητα της τεχνολογίας, αρκετά συχνά παρατηρούνται περιπτώσεις που το εσωτερικό κτιριακό περιβάλλον δεν είναι άνετο, επηρεάζοντας ακόμη και την υγεία των ενοίκων (π.χ. σύνδρομο άρρωστου κτιρίου). 

Εξοικονόμηση ενέργειας
 
Η ελαχιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων δεν μπορεί να υλοποιηθεί μόνο με τη βελτίωση των επιμέρους συστημάτωντου κτιρίου, αλλά θα πρέπει να συνδυαστεί με καινοτόμο σχεδιασμό, καθώς επίσης και βεληστοποιημένη λειτουργία. Αυτή τη δυνατότητα -μέσω της διερεύνησης πολλών πιθανών σεναρίων- προσφέρει η ενεργειακή προσομοίωση. 

error: Content is protected !!