Επιλογή Σελίδας

Μελέτη

Η ομάδα των άρτια καταρτισμένων και έμπειρων αρχιτεκτόνων μας αναλαμβάνει τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό κάθε κτιριακού έργου, από την ιδέα έως και την υλοποίηση. Με γνώμονα την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, τις σύγχρονες τάσεις στον σχεδιασμό και στα υλικά, τις λειτουργικές, εικαστικές και οικονομικές  απαιτήσεις του πελάτη, καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία ασχολείται με την αρχιτεκτονική μελέτη όλων των κτιριακών έργων (κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων, ξενοδοχείων, εστιατορίων, εκθεσιακών περιπτέρων).  Ο σχεδιασμός αφορά τόσο την σύλληψη και πρόταση αρχιτεκτονικής ιδέας ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου, όσο και την σχεδιαστική υλοποίηση και τυχόν προσαρμογή στο ισχύον νομικό πλαίσιο υπάρχουσας ιδέας και περιλαμβάνει:

  • Μετατροπή οποιασδήποτε μορφής αρχείου ή χειρόγραφου σχεδίου σε αρχείο CAD
  • Λεπτομερείς αρχιτεκτονικές κατόψεις, όψεις, τομές
  • Τρισδιάστατες φωτορεαλιστικές απεικονίσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
  • Σχεδιασμό εσωτερικών χώρων
  • Εσωτερική διακόσμηση
  • Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου
  • Σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών
  • Προτάσεις υλικών και προμηθευτών
  • Κοστολόγηση υλικών και εργασιών

Χρησιμοποιώντας σχεδιαστικά προγράμματα όπως το AutoCAD® Architecture, ProgeCad, Autodesk® 3ds Max® Design, SketchUp και κατανοώντας πως κάθε έργο είναι μοναδικό παρουσιάζουμε την μελέτη σε:

  • μορφή σκίτσων προκειμένου να γίνει αρχικά κατανοητή η ιδέα
  • τρισδιάστατες φωτορεαλιστικές απεικονίσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων για να συζητηθούν πιθανές αλλαγές και βελτιώσεις και να γίνει η τελική επιλογή υλικών
  • λεπτομερείς αρχιτεκτονικές κατόψεις, όψεις, τομές συνοδευόμενες από σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών

Σε κάθε στάδιο της αρχιτεκτονικής μελέτης γίνεται συσχέτιση με τις υπόλοιπες μελέτες (στατική, μηχανολογική, ΚΕΝΑΚ) και υπάρχει διαρκής συνεργασία με τις υπόλοιπες μελετητικές ομάδες ώστε να αποφθεχθούν μετέπειτα αλλαγές σχεδίων και κατασκευαστικές δυσκολίες. Την μελέτη συνοδεύουν προτάσεις για την διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου, για υλικά και προμηθευτές καθώς και κοστολόγηση των υλικών και επιμέρους εργασιών.

Με πολυετή εμπειρία στην μελέτη και κατασκευή κτιριακών έργων και  άριστη γνώση των Κανονισμών αναλαμβάνουμε την εκπόνηση στατικών μελετών για:

  • Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα
  • Μεταλλικές κατασκευές
  • Σύμμικτες κατασκευές
  • Προκατασκευασμένα κτίρια
  • Κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία
  • Ξύλινες κατασκευές

Η στατική μελέτη αφορά την ανάλυση και διαστασιολόγηση όλων των νέων κτιριακών έργων χρησιμοποιώντας αξιόπιστα προγράμματα στατικής και δυναμικής ανάλυσης και διαστασιολόγησης όπως Next, 3DR STRAD, 3DR STEEL, FEDRA, WOOD, AutoCAD® Structural Detailing. Συνοδεύεται από αναλυτικό τεύχος υπολογισμών, σχέδια ξυλοτύπων, σχέδια λεπτομερειών, πίνακες προμετρήσεων και επιμετρήσεων, κοστολόγηση του έργου. Με ακριβείς υπολογισμούς  και πολύ καλή γνώση των ισχυόντων Κανονισμών και κατασκευαστικών πρακτικών παρέχουμε υψηλού επιπέδου στατικές μελέτες για την ασφαλή τεχνικοοικονομική κατασκευή του φέροντος οργανισμού κάθε κτιριακού έργου. Δίνοντας έμφαση στις απαιτήσεις της αρχιτεκτονικής μελέτης και με κύριο στόχο την ασφάλεια της κατασκευής και την αντοχή της στο χρόνο παρέχουμε αυτοτελείς στατικές μελέτες ή στατικές μελέτες ως μέρος του συνολικού κτιριακού έργου που έχουμε αναλάβει.

 • Μελέτες αποτίμησης και ενισχύσεων κτιρίων κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Εκτός των στατικών μελετών για νέα κτίρια αναλαμβάνουμε την μελέτη αποτίμησης και  ανασχεδιασμού υφιστάμενων κατασκευών κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Οι μελέτες αφορούν τον έλεγχο επάρκειας υφιστάμενου κτίσματος σε περιπτώσεις προσθηκών, αλλαγής χρήσης, ρύθμισης αυθαιρέτου με τον ν.4178/2013 και εφόσον απαιτηθεί την μελέτη ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού.

Η μελέτη αποτίμησης και ανασχεδιασμού υφιστάμενων κατασκευών είναι σαφώς πιο απαιτητική από την μελέτη νέων έργων καθώς απαιτεί ιδιαίτερες επιστημονικές γνώσεις, μεγάλη εμπειρία στις τεχνικές αποτίμησης και ενίσχυσης ενώ η λύση που θα επιλεγεί πρέπει να  θωρακίζει αντισεισμικά την κατασκευή, να είναι οικονομικά ωφέλιμη και να μην αλλοιώνει την λειτουργικότητα και την αισθητική της κατασκευής. Στα πλαίσια της μελέτης αναλαμβάνουμε την :

  • Αποτύπωση του φέροντος οργανισμού
  • Αποτύπωση και κατηγοριοποίηση των βλαβών εφόσον υπάρχουν
  • Μελέτη αποτίμησης και ανασχεδιασμού κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.
  • Παραγωγή σχεδίων περιγραφής επεμβάσεων και λεπτομερειών

  Παρακάτω μπορείτε να δείτε γιατί μας επιλέγουν οι πελάτες μας αλλά και γιατί συνεχίζουν να μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια.

  • Δίκτυο

  Απευθύνεστε στο μεγαλύτερο δίκτυο μηχανικών στην Ελλάδα. Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων (τοπογράφοι, αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι, ενεργειακοί επιθεωρητές) είναι στη διάθεσή σας σε κάθε σημείο της χώρας.

  • Ασφάλεια

  Ο πελάτης νοιώθει ασφάλεια, παίρνει απαντήσεις για όλες τις απορίες και συμβουλές για τις τελικές επιλογές των επιμέρους τμημάτων της μελέτης και της κατασκευής. Έλεγχος κατασκευής σε κάθε στάδιο, μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής.

  • Γνώση

  Άριστη γνώση της νομοθεσίας & των κανονισμών που σχετίζονται με τις μελέτες κτιριακών έργων. Διαρκής ενημέρωση για τις τροποποιήσεις και τις αλλαγές. Επεξήγηση στον πελάτη με απλά λόγια.

  • Ποιότητα

  Παραγωγή μελετών υψηλής ποιότητας. Εξειδίκευση στο σχεδιασμό «πράσινων κτιρίων», με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα. Εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων τόσο στο σχεδιασμό όσο και στα προτεινόμενα υλικά κατασκευής. Μελέτη των κτιρίων με γνώμονα την υψηλή αντισεισμική ασφάλεια αλλά και την οικονομία της κατασκευής.

  • Οικονομία

  Αποστολή έγγραφης προσφοράς και δέσμευση με συμφωνητικό για την ολοκλήρωση του έργου. Στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς και με δυνατότητα εξόφλησης με πιστωτική κάρτα σε άτοκες δόσεις.

  • Ταχύτητα

  Δραστική μείωση του απαιτούμενου χρόνου έκδοσης της άδειας δόμησης με «έξυπνη» και αποτελεσματική οργάνωση των σταδίων μελέτης και εγκρίσεων. Διαθέσιμα έτοιμα οικονομικά πακέτα αδειών δόμησης που διατίθενται για online αγορά.

  Τ.Ε.ΜΕΣ. Α.Ε. (Π. Φάληρο)Redex Α.Ε.ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. (Κηφισιά)
  Perfetti Hellas A.B.E.E. (Αθήνα)ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε. (Αθήνα)Dex A.E. (Αθήνα)
  Ι.Μ. Γουμενίσσης Αξιουπόλεως & ΠολυκάστρουΤεχνομπετόν Α.Ε. (Κοζάνη)Lafarge Beton Α.Β.Ε.Ε. (Αθήνα)
  Benetatos A.E. (Πάτρα)Εύδρομος Α.Τ.Ε. (Κηφισιά)Γ. Καναβάκης & συνεργάτες αρχιτέκτονες (Αθήνα)
  ΠΚ αρχιτέκτονες (Αθήνα)Λατομική Α.Ε. (Πάτρα)Γαλήνη Α.Ε. (Λευκάδα)
  Peterson’s Ε.Π.Ε. (Κεφαλονιά)Olympic Mechanical S.A. (ΒΙ.ΠΕ. Πατρών)Αλυσανδρατος Νικ. Α.Ξ.Ε. (Κεφαλονιά)
  Τράπεζα Κύπρου LtdΈδραση Χ. Ψαλλίδας ΑΤΕΚ. Κουρτίδης ΑΤΕ
  Εργοδυναμική Πατρών Α.Τ.Ε.Τασούλα Μαρκαντωνάτου & ΣΙΑ ΕΕ Αρχιτέκτονες (Αθήνα)ΥΔΑΤΩΡ Α.Ε. (Πάτρα)
  ARTEMIS ITS A.E. (Αθήνα)COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. (Μαρούσι)ΑΚΤΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (Cavo Tagoo Μύκονος)
  Χ. Κ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. (Πατρα)ΟΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α.Ε. (Σαντορίνη)ΛΙΑΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ (Αθήνα)

   

  Επικοινωνήστε μαζί μας

  Εγγραφή στο newsletter

  14 + 4 =

  error: Content is protected !!