Επιλογή Σελίδας
Μείωση κατά 0,5%, σημείωσε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Κατηγοριών Έργων Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών στο 3ο τρίμηνο του 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 3ου τριμήνου 2011.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Αρχής μείωση κατά 0,4%, σημείωσε και ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2011 – Σεπτεμβρίου 2012, σε σύγκριση με τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2010 – Σεπτεμβρίου2011.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Κόστους Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών του 3ου τριμήνου 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 3ου τριμήνου 2011, σημείωσε μείωση 0,1%.

Ο δείκτης κατά το 3ο τρίμηνο 2012, σε σύγκριση με το δείκτη του 2ου τριμήνου 2012, σημείωσε μείωση 0,1%.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2011 – Σεπτεμβρίου 2012, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2010 – Σεπτεμβρίου 2011, παρουσίασε αύξηση 0,1%, έναντι αύξησης 1,4%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

Έφη Σιαΐνη, www.e-adeia.gr

error: Content is protected !!