Επιλογή Σελίδας
Μέτρα για την ανακούφιση των ιδιοκτητών αυθαιρέτων υλοποιεί το ΥΠΕΚΑ, για όσους έχουν ήδη ενταχθεί ή πρόκειται να ενταχθούν στη διαδικασία τακτοποίησης που προβλέπει ο Νόμος 4014/2011.

Με υπουργική απόφαση δίνεται νέα παράταση ( η 5η κατά σειρά), προκειμένου προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση τακτοποίησης.

Ετσι, χορηγείται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μέχρι 31/01/2013 (A’ φάση) και μέχρι 30/6/2013 για την υποβολή του πλήρους φακέλου δικαιολογητικών (B’ φάση), λαμβανομένων υπόψη της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας και της βούλησης του ΥΠΕΚΑ να ωθήσει περισσότερους πολίτες στη ρύθμιση και την τακτοποίηση των αυθαιρεσιών των ιδιοκτησιών τους.

Λήξη προθεσμιών

Επισημαίνεται ότι οι αντίστοιχες μέχρι τώρα προθεσμίες έληγαν την περασμένη Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2012 (A’ φάση) και στις 31 Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους (B’ φάση). 

Παράλληλα, μέσω νομοθετικής ρύθμισης γίνονται οι παρακάτω βελτιώσεις του ισχύοντος νόμου:

– Για όσους πολίτες επιλέξουν την εφάπαξ καταβολή του προστίμου διατηρείται η έκπτωση 20% στο συνολικό ποσό του. Για όσους πολίτες επιλέξουν να καταβάλουν το 30% του συνολικού ποσού προστίμου έως 31/01/2013 (σε παλιές και νέες δηλώσεις), παρέχεται έκπτωση 10% στο συνολικό ποσό. Η έκπτωση 10% θα ισχύσει και για όσους έχουν καταβάλει μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία μεγαλύτερο ποσοστό του προστίμου. 
– Αναστέλλεται μέχρι 31/01/2013 η απένταξη από τις ρυθμίσεις του νόμου, καθώς και οι προσαυξήσεις για δηλώσεις που παρουσιάζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Ετσι, όσοι δεν έχουν καταβάλει εμπρόθεσμα έστω και μία δόση του προστίμου που τους αναλογεί δεν θα απενταχθούν από τη ρύθμιση τακτοποίησης και δεν θα τους επιβληθεί καμία προσαύξηση, όπως προβλέπει ο ισχύων νόμος, εάν έχουν εξοφλήσει τα οφειλόμενα μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2013. Σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, οι δηλώσεις που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές δεν υπερβαίνουν το 6% όσων συνολικά έχουν υπαχθεί προσωρινά στη ρύθμιση, δηλαδή έχει ξεκινήσει η καταβολή των δόσεων του προστίμου. Οι δηλώσεις που παρουσιάζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές υπολογίζονται σε περίπου 7.700 επί συνόλου 128.446 δηλώσεων.
– Επιτρέπεται η διενέργεια οιασδήποτε δικαιοπραξίας (όπως μεταβίβαση ακινήτου), καθώς και η έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης, χωρίς να είναι απαραίτητη η ολοσχερής εξόφληση του προστίμου, αλλά ενός ποσοστού 30% αυτού μέχρι 31/01/2013 (παλαιών και νέων δηλώσεων). Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να γίνει η μεταβίβαση του αυθαιρέτου με καταβεβλημένο το 30% και άνω του προστίμου.
– Δίνεται η δυνατότητα περαίωσης μέχρι 31/01/2013 με αποπληρωμή του εναπομείναντος ποσού όλων των εντάξεων που έγιναν με το N. 3843/10 (τακτοποίηση ημιυπαίθριων χώρων και αλλαγών χρήσης) που έληγε εντός του ερχόμενου Οκτωβρίου, ανεξαρτήτως του ποσού του προστίμου που έχει καταβληθεί μέχρι σήμερα. 

Από το ΥΠΕΚΑ έγινε γνωστό ότι οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις θα περιλαμβάνονται σε τροπολογία που θα κατατεθεί σε παρεμφερές νομοσχέδιο που θα συζητηθεί το συντομότερο στη Βουλή. 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου που προέρχονται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, μέχρι 25/8/2012 είχαν υποβληθεί 408.140 αιτήσεις τακτοποίησης.

Μέχρι 23/8/2012 είχαν εισπραχθεί 626.457.371,96 ευρώ (από τέλη υπαγωγής 202.636.400 ευρώ και πρόστιμα 423.820.971 ευρώ). 

Ποσοστό περίπου 75% των δηλώσεων αφορά σε περιπτώσεις με οι δηλώσεις με ληξιπρόθεσμες οφειλές οικοδομική άδεια έναντι 25% δηλώσεων που αφορούσε περιπτώσεις χωρίς οικοδομική άδεια. 

Ποσοστό 67% των δηλώσεων αφορά σε ακίνητα εντός σχεδίου, έναντι ποσοστού 33% που αφορά σε ακίνητα εκτός σχεδίου.

Ισοζύγιο

Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος για την τακτοποίηση (N. 4014/11) τέθηκε σε ισχύ τον Σεπτέμβριο 2011 και μεταξύ άλλων θεμάτων προβλέπει in ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με τη δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου, στη λογική της βιώσιμης πολεοδομικής ανάπτυξης, των αρχών της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Οπως επισημαίνει με χαρακτηριστικό τρόπο το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, “ο νόμος, με την εφαρμογή του, πρέπει να χαράσσει μια “κόκκινη γραμμή” στην αυθαίρετη δόμηση, προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματική καταπολέμησή της στο μέλλον. Παράλληλα, πρέπει να αποκατασταθεί το περιβαλλοντικό ισοζύγιο εξαιτίας των υφιστάμενων πολεοδομικών υπερβάσεων, με τρόπο δίκαιο και σύμφωνο με τις συνταγματικές επιταγές. Αξίζει να σημειωθεί ότι για την αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα 4 ερμηνευτικές εγκύκλιοι και έχουν υπάρξει νομοθετικές παρεμβάσεις μέσω 8 νεότερων νόμων”. 

error: Content is protected !!