Επιλογή Σελίδας

Αυθαίρετα εντός της προστατευόμενης ζώνης στη Λαυρεωτική θα μπορούν πλέον να υπαχθούν στον νόμο 4014/2011 για την “τακτοποίησή” τους.

Παράλληλα, σύμφωνα με προσθήκες και τροπολογίες βουλευτών στο σχέδιο νόμου για τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ) το οποίο ψηφίστηκε την Πέμπτη, ορίζεται ότι τα μέλη της μειονότητας στη Θράκη θα καταβάλλουν μόνο το 20% του προστίμου για τα αυθαίρετα. Ακόμα, προωθείται η κατασκευή του σταδίου καλαθοσφαίρισης για τον Ηρακλή και παρατείνεται για δύο χρόνια η λειτουργία λατομείων στην Εύβοια. Οι τροπολογίες έγιναν δεκτές από την ηγεσία του ΥΠΕΚΑ.

Ειδικότερα, οι νέες διατάξεις προβλέπουν τα εξής:

-στον νόμο για τα αυθαίρετα μπορούν να υπάγονται αυθαίρετες κατασκευές οι οποίες έχουν ανεγερθεί κατά παράβαση του Προεδρικού Διατάγματος για τον «Καθορισμό χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του έτους 1923 περιοχή της χερσονήσου Λαυρεωτικής (Ν. Αττικής)». Οι ευνοϊκές ρυθμίσεις αφορούν αυθαίρετα σε Καλύβια, Κερατέα, Λαυρεωτική, ’γιο Κωνσταντίνο, Ανάβυσσο, Κουβαρά, Παλαιά Φώκαια και Σαρωνίδα.

-επιτρέπεται η κατασκευή υπόσκαφων κτιρίων και στα νησιά, στα οποία η δόμηση, στις εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές ρυθμίζεται από ειδικές διατάξεις, όπως τα Προεδρικά Διατάγματα για τα 28 νησιά του Αιγαίου. Βάσει αυτών των ΠΔ στις περιοχές αυτές δεν μπορούσαν να κατασκευαστούν υπόσκαφα διότι δεν επιτρεπόταν η εκσκαφή ή η επιχωμάτωση.

-το 20% του ειδικού προστίμου για τα αυθαίρετα θα καταβάλλουν τα μέλη της μειονότητας της Θράκης τα οποία είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα Αρρένων και τα δημοτολόγια δήμου ή κοινότητας για την υπαγωγή στη ρύθμιση της κύριας και μοναδικής τους κατοικίας.

-παρατείνεται για άλλα δύο έτη από την έναρξη ισχύος του νόμου η εκμετάλλευση των λατομείων σχιστολιθικών πλακών στην Εύβοια.

-ανανεώνονται οι άδειες εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών που εδρεύουν στην Κρήτη και τη Ρόδο ώστε να συνεχίσουν να τροφοδοτούν τα νησιά του Αιγαίου με υγρά καύσιμα.

-στην περιοχή Χορτατζήδες Θεσσαλονίκης στο χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων του «Ηρακλή» επιτρέπονται πέραν των αθλητικών χρήσεων και εμπορικές χρήσεις (εμπορικά καταστήματα, γραφεία, εστιατόρια, αναψυκτήρια, πολυκινηματογράφος κλπ). Η συγκεκριμένη τροπολογία υπογράφεται από 51 βουλευτές.

-περιέρχονται από τα πρώην Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα (ΕΤΑ) στην ιδιοκτησία των δήμων της περιοχής, χωρίς ανταλλάγματα, τα ξενοδοχεία “Ξενία” Σάμου και Καλαμπάκας.

-οι χώροι κύριας χρήσης, για τα κτίρια που κατασκευάζονται μετά την έναρξη ισχύος του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, θα πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 2,65 μέτρα από 2,40 που ισχύει σήμερα.

-η ισχύς των οικοδομικών αδειών, οι οποίες δεν είχαν λήξει την 1.3 2011, παρατείνεται κατά τρία έτη.

-η ισχύς του ΝΟΚ δεν ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου αλλά τρεις μήνες από την ψήφισή του εκτός από διατάξεις του άρθρου 27.

error: Content is protected !!