Επιλογή Σελίδας

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΜΠ οργανώνει ημερίδα με θέμα: “Κατοχύρωση Πνευματικών Δικαιωμάτων – Μια πρόκληση για την αξιοποίηση της έρευνας”.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο πολυμέσων, ισόγειο κτηρίου βιβλιοθήκης ΕΜΠ  στις  18 Δεκεμβρίου 2012, Ώρα έναρξης 10 πμ.

Tο ζήτημα της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων αποτελεί μια κρίσιμη παράμετρο στη διαδικασία παραγωγής και αξιοποίησης της γνώσης.

Στις σύγχρονες κοινωνίες, η νομοθεσία προστατεύει την πνευματική ιδιοκτησία για δυο λόγους. Πρώτον, για να υπάρχει σαφές καθεστώς ηθικών και οικονομικών δικαιωμάτων τόσο των δημιουργών επί της δημιουργίας τους όσο και του κοινού για την πρόσβαση στη γνώση που παράγεται. Δεύτερον, για να προωθήσει τη δημιουργικότητα, τη διάχυση και εφαρμογή της γνώσης που παράγεται και να ενθαρρύνει την οικονομική αξιοποίησή της, συμβάλλοντας στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Η ακαδημαϊκή κοινότητα είναι ένας κατεξοχήν χώρος που συνδέεται με την παραγωγή νέας γνώσης και καινοτομίας. Στην ημερίδα έχουν προσκληθεί εμπειρογνώμονες ώστε να παρουσιάσουν το πλαίσιο κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και ειδικότερα τα ισχύοντα για το ΕΜΠ. Επίσης, θα υπάρξει ειδική παρουσίαση για τον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Τέλος, υψηλόβαθμα στελέχη από το χώρο των επιχειρήσεων θα παρουσιάσουν την εμπειρία τους.

Για την εγγραφή σας στην ημερίδα εδώ

error: Content is protected !!