Επιλογή Σελίδας
Υπό προϋποθέσεις το επιτρέπει ο ΝΟΚ αρκεί να τηρούνται οι προδιαγραφές του κτιριοδομικού κανονισμού. Με τη συμβουλή και οδηγίες μηχανικού κατασκευάζουμε ταχύτατα καπναγωγό για σόμπα ή τζάκι, εν όψει του φετινού χειμώνα που θα απαιτήσει εναλλακτικές μορφές θέρμανσης.

Το ζήτημα αφορά εργασίες κατασκευής καπνοδόχου σε υπάρχον κτίριο.

Με τις τρέχουσες εξελίξεις την ανάγκη αυτή έχουν κάποια νοικοκυριά που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν επιπρόσθετα της κεντρικής θέρμανσης που ήδη υπάρχει σε πολυκατοικία. Είναι σαφές ότι στην περίπτωση αυτή δεν απαιτούνται σκαλωσιές, αλλά ουσιαστικά η τοποθέτηση καμινάδας που στην χειρότερη περίπτωση θα απαιτήσει διάνοιξη μικρών οπών στο δάπεδο υπάρχοντος εξώστη, σε εξωτερικό πάντα χώρο, μέχρι η καμινάδα να βγει σε ελεύθερο ύψος.

Στον ισχύοντα ΝΟΚ καθίσταται σαφές ότι δεν καταργούνται οι διατάξεις του κτιριοδομικού κανονισμού (ΦΕΚ 59/Δ/3-02-89). Στο άρθρο 27 του κανονισμού αυτού ορίζονται για τις καπνοδόχους οι εξής δεσμεύσεις:

”2.4.2.5. Η καπνοδόχος πρέπει να καταλήγει τουλάχιστο 1m πάνω από το σημείο εξόδου της, 0,7m από οποιαδήποτε ακμή κτιρίου που βρίσκεται σε ακτίνα μικρότερη των 3,0m από αυτή και 1,5m από καυστά υλικά. 
Σε περίπτωση που υπάρχουν ανοίγματα που βρίσκονται ψηλότερα από την απόληξη της καπνοδόχου και σε οριζόντια απόσταση μικρότερη των 10m από αυτήν και η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ενόχληση από την εκπομπή καυσαερίων, μπορεί να επιβάλει την ανύψωση της καπνοδόχου ή να διατάξει άλλα μέτρα για τον περιορισμό της ενόχλησης σε ανεκτά όρια.”

Σε περίπτωση λοιπόν που υπάρχει συγκατάθεση από τους συνιδιοκτήτες για την εξαγωγή μικρής καμινάδας και εφόσον δεν υπάρχει τροποποίηση στις όψεις του κτιρίου ή αλλοίωσή τους είναι δυνατόν να προβεί κανείς στις αντίστοιχες εργασίες με το σκεπτικό της παραγράφου 3δ του άρθρου 4 του ΝΟΚ περί αδειών δόμησης, όπου :

3. Δεν απαιτείται άδεια δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, (προ 48 ωρών) για τις ακόλουθες εργασίες:
α. Μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου ή τις όψεις του, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών που απαιτούνται για τη μετακίνηση ή την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων. Δεν συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή ανελκυστήρα της παραγράφου 2 του άρθρου 27.
β. Εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων.
γ. Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων.
δ. Συντήρηση, επισκευή ή διασκευή εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων.
Επομένως εν γένει άδεια δόμησης δεν θα απαιτηθεί παρά 48ωρη προ-ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης, αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι οι μικροεργασίες που απαιτούνται για την καπνοδόχο καλύπτονται από τις παρ. 3α, 3γ και 3δ του σχετικού άρθρου 4.

Έφη Σιαΐνη

e-adeia.gr

error: Content is protected !!