Επιλογή Σελίδας
Εκπτώσεις που ξεπερνούν ακόμη και το 60% και μπορεί να αγγίζουν ακόμη και το 80% προσφέρουν μελετητικές εταιρείες, που λαμβάνουν μέρος σε διαγωνισμούς για την ανάθεση μελετών.

To γεγονός αυτό καταδείκνυει τη δύσκολη θέση στην οποία έχουν περιέλθει πολλές εταιρείες του κλάδου, οι οποίες οδηγούνται σε μεγάλες εκπτώσεις, προκειμένου να αναλάβουν κάποιο έργο αλλά και τον κίνδυνο έλλειψης αρτιότητας και ποιότητας των μελετών. 

Οπως επισήμαινει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Εταιρειών – ΓραφείωνΜελετών, ”η πλήρης απελευθέρωση των εκπτώσεων σας αναθέσεις μελετών και συναφών υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου, η οποία ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2011, αν και ως μέτρο κινείται στη σωστή κατεύθυνση της ενίσχυσης του υγιούς αντανωνισμού με την αποσπασματικότητα που έχει εφαρμοστεί, έχει δημιουργήσει ένα χαοτικό σκηνικό στην αγορά, το οποίο λειτουργεί εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος και των υγειών επιχειρήσεων και θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ωρίμανση και την υλοποίηση των προγραμματιζόμενων έργων”.

Με βάση τα στοιχεία των διαγωνισμών, στον ένα περίπου χρόνο εφαρμογής του μέτρου, προκύπτει ότι “πολύ συχνά δίδονται αναιτιολόγητα χαμηλές εκπτώσεις, φαινόμενο που θα λειτουργήσει σε βάρος της αρτιότητας και της ποιότητας των μελετών και των υπηρεσιών, με οτι αυτό συνεπάγεται για την άρτια, ποιοτική, έγκαιρη και οικονομική υλοποίηση των έργων. Επιπλέον, διαφαίνονται σοβαρότατες ενδείξεις ανεξάντλητης ευρηματικότητας σε εναρμονισμένες πρακτικές και γενικότερα σε μεθοδεύσεις νόθευσης του ανταγωνισμού και στρέβλωσης της αγοράς”. Μάλιστα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΓΜ κ Ανδ. Λουκάτο, “το φαινόμενο εντείνεται συνεχώς, χωρίς να λεπουργούν ασφαλιστικές δικλείδες για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών και του δημοσίου συμφέροντος”.

Τι ζητούν οι μελετητές από το υπουργείο Ανάπτυξης και Υποδομών

Οι μελετητές ζητούν από το υπουργείο Ανάπτυξης και Υποδομών να αναλάβει προωτοβουλίες για τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού αλλά και του δημοσίου συμφέροντς μέσω της παραγωγής άρτιων και ποιοτικών μελετών και έργων. Προτείνει, μάλιστα, ένα πακέτο διαρθρωτικών μέτρων, με τα οποία μπορεί να αποτραπούν τέτοια φαινόμενα, προς την κατεύθυνση της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού. Μεταξύ των μέτρων αυτών είναι η εφαρμογή κριτηρίων ποιοτικής προεπιλογής των διαγωνιζομένων με βάση τη σχετική εμπεπιρία, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία, τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας, την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης. Επίσης, προτείνεται η αναλογική επαύξηση του ποσού των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, όταν η έκπτωση ξεπερνά ένα όριο, όπως ισχύει και για τα δημόσια έργα, η κατάργηση των κάτω ορίων αμοιβών στις τάξεις των μελετητικών πτυχίων, ως προυπόθεση συμμετοχής σε έναν διαγωνισμό, η σύνταξη και θέσπιση σύγχρονων προδιαγραφών εκπόνησης τεχνικών μελετών, η ανάθεση καθηκόντων για την επίβλεψη των συμβάσεων μελετών σε μελετητικές εταιρίες, με παράλληλη αναμόρφωση των διατάξεων περί ευθυνών, καθώς και η εφαρμογή συστήαμτος μη αποδοχής των ασυνήθιστα χαμηλών, αλλά και υψηλών, οικονομικών προσφορών. 

Επίσης, ο ΣΕΓΜ επαναφέρει την πρόταση για “εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων πλαισίου στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών”, που θα μπορούσε να φέρει “πλήρη και ουσιαστική εναρμόνιση με την ευρωπαική νομοθεσία, με με΄τρα διαφάνειας και αξοκρατίας και με κατάργηση των αντιαναπτυξιακών, αναχρονιστικών διατάξεων, οι οποίες διατηρούν το επάγγελμα κλειστό και ακυρώνουν τον σημαντικό ρόλο του συμβούλου μελετητή στην ανάπτυξη της χώρας. 

error: Content is protected !!