Επιλογή Σελίδας

Σε συνέχεια του αιτήματος του ΞΕΕ  προς το Υπουργείο Ανάπτυξης για την ένταξη στους δικαιούχους προγραμμάτων των ΜΜΕ των ΠΕΠ και των ξενοδοχειακών μονάδων  3*, (αντίστοιχης δυναμικότητας με αυτά των ξενοδοχείων 1* και 2*, δηλ έως 100 κλίνες ),  μετά και από σχετική  παρέμβαση της Υπουργού Τουρισμού κυρίας Όλγα Κεφαλογιάννη προς τον Υπουργό Ανάπτυξης κύριο Κ Χατζηδάκη, έγινε δεκτό  το αίτημα του κλάδου για  υπαγωγή των μικρών ξενοδοχειακών μονάδων 3* με δυναμικότητα κάτω των 100 κλινών στα νέα ΠΕΠ.

Τα νέα προγράμματα των ΠΕΠ , μετά  την ένταξη και  των ξενοδοχείων 3*(κάτω των 100 κλινών)  ως δυνητικών  δικαιούχων, αφορούν 7.100 μονάδες σε όλη την Ελλάδα. Ειδικότερα τα ξενοδοχεία δυναμικότητας κάτω των 100 κλινών κατηγοριών 1*,2* και 3* είναι κατά κατηγορία:
1* <100 κλινών 1498 μονάδες
2* <100 κλινών 3860 μονάδες
3*< 100 κλινών 1755 μονάδες.

Οι ξενοδόχοι που επιθυμούν να εντάξουν τις μονάδες τους στα ΠΕΠ για τον εκσυγχρονισμό των μπορούν να αναζητήσουν την προδιεμοσίευση της προκήρυξης των ΠΕΠ στο site του ΞΕΕ, www.grhotels.gr .

e-red.gr

error: Content is protected !!