Επιλογή Σελίδας
Τον άμεσο καταρτισμό νέου καταλόγου πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών, ζητά με ανακοίνωσή του, το Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου του ΤΕΕ, ενώ ταυτόχρονα ζητάει να δοθεί και σχετική παράταση στη διαδικασία εγγραφής.

Η επιστολή που υπογράφει η πρόεδρος του ΤΕΕ Πελοποννήσου Χαρίκλεια Τσιώλη, είναι η ακόλουθη:
 
“Το ΤΕΕ Πελοποννήσου για άλλη μία φορά επισημαίνει την απαράδεκτη καθυστέρηση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης των Ενεργειακών Επιθεωρητών, σύμφωνα με προηγούμενες αποφάσεις οι οποίες αφορούν την κατάρτιση και τις εξετάσεις πιστοποίησής τους.
 
Είναι γνωστό σε όλους ότι η προηγούμενη απόφαση του ΥΠΕΚΑ, με την οποία εδόθη η παράταση του καταλόγου προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών καθώς και η ένταξη στον κατάλογο των νέων που πιστοποιήθηκαν ως προσωρινοί, λήγει στις 15-10-2012.
 
Είναι γεγονός ότι ήδη μέχρι σήμερα έχουν καταρτιστεί δεκάδες Μηχανικοί, αρχής γενομένης από το Μάρτιο του τρέχοντος έτους, οι οποίοι αναμένουν τη διενέργεια των εξετάσεων προκειμένου να πιστοποιηθούν. Οι ανωτέρω Μηχανικοί έχουν υποχρεωθεί σε πληρωμή των ΚΕΚ πιστοποίησης χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν ασκήσει τη δραστηριότητα και να έχουν τη δυνατότητα απόσβεσης των χρημάτων αυτών, ειδικά στην εποχή μας πού οι Μηχανικοί αντιμετωπίζουν έντονο βιοποριστικό πρόβλημα.
  
Είναι επίσης σαφές ότι το απομένον διάστημα μέχρι και τις 15-10-2012 είναι αδύνατον να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί η διαδικασία για όλους όσους έχουν ήδη καταρτιστεί.
 
Αξιότιμοι Κύριοι,
 
Κατόπιν των ανωτέρω, ζητάμε να προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες και να ανακοινώσετε άμεσα νέο κατάλογο πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών, στον οποίο να συμπεριλάβετε όλους όσους μετείχαν σε αυτόν πριν και όλους όσους ήδη καταρτίστηκαν το προηγούμενο διάστημα.
 
Ειδικά για τους καταρτισθέντες και επειδή έχετε στο αρχείο σας όλα τα στοιχεία πού απαιτούνται μέσω της διαδικασίας κατάρτισής τους από τα ΚΕΚ, να προχωρήσετε άμεσα στη διαδικασία εγγραφής τους ως προσωρινών στον ανωτέρω κατάλογο για τον οποίο να δοθεί και η σχετική απαιτούμενη παράταση”

error: Content is protected !!