Επιλογή Σελίδας
Η Οικονομική Επιτροπή της περιφέρειας Θεσσαλίας, υπό την προεδρία του περιφερειάρχη κ. Αγοραστού, ενέκρινε τα τεύχη δημοπράτησης έργων υποδομής, συνολικού προϋπολογισμού 5,2 εκατ. ευρώ.

Τα έργα αφορούν: την κατασκευή αγωγών ΤΟΕΒ Τυρνάβου προϋπολογισμού 238.000 ευρώ, την κατασκευή αγωγών ΤΟΕΒ Πηνειού ύψους 1.450.000 ευρω, την κατασκευή αγωγών ΤΟΕΒ Δαμασίου προϋπολογισμού 1.370.000 ευρώ, την κατασκευή αγωγών ΤΟΕΒ Ταουσάνης ύψους 833.000 ευρώ, τη βελτίωση των δικτύων ύδρευσης του δήμου Αγιάς – υπόέργο: ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων προϋπολογισμού 321.030 ευρώ, την αποπεράτωση οδού Μυρίνη – Μακρυχώρι Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας ύψους 395.000 ευρώ. 

error: Content is protected !!