Επιλογή Σελίδας

Η κυπριακή πόλη Πάφος προτάθηκε από ανεξάρτητη κριτική επιτροπή, για τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας το 2017. Η άλλη υποψήφια πόλη από την πλευρά της Κύπρου ήταν η Πάφος. Στις 24 Aυγούστου η ανεξάρτητη επιτροπή πρότεινε την πόλη Aarhus (Δανία) ως δεύτερη Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα το 2017 (IP/12/913). Ο επίσημος ορισμός και των δύο πόλεων θα γίνει από το Συμβούλιο των Υπουργών τον Μάιο του 2013.

Η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδια για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την πολυγλωσσία και τη νεολαία, δήλωσε: «Συγχαίρω θερμά τη την Πάφο για την επιλογή της ως Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα το 2017. Είμαι πολύ περήφανη που για πρώτη φόρα μια πόλη της πατρίδας μου γίνεται Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα. Πιστεύω ότι η Πάφος θα αξιοποιήσουν αυτήν τη μοναδική ευκαιρία για να διαμορφώσουν ένα πολιτιστικό πρόγραμμα, πλούσιο σε εκδηλώσεις με ευρωπαϊκό χαρακτήρα και για να ενισχύσουν την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της πόλης. Εύχομαι κάθε επιτυχία στη στην Πάφο.»

Ιστορικό

Η Κύπρος και η Δανία είναι τα δύο κράτη μέλη που φιλοξενούν τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας το 2017. Ο κατάλογος των χωρών εκ των οποίων μία πόλη θα οριστεί Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα έως το 2019 έχει θεσπιστεί με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Υπουργών το 2006. Η Επιτροπή πρόσφατα πρότεινε χώρες για τη φιλοξενία της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας μετά το 2019 (IP/12/815).

Ο υποψήφιες χώρες αξιολογούνται βάσει των κριτηρίων που καθόρισαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών. Στα κριτήρια αυτά αναφέρεται ότι οι πόλεις θα πρέπει να ετοιμάσουν ένα πολιτιστικό πρόγραμμα με έντονη ευρωπαϊκή διάσταση και να ενισχύσουν τη συμμετοχή των πολιτών που ζουν στην πόλη, στα περίχωρα της και στο εξωτερικό.

Η ευρωπαϊκή διάσταση αντικατοπτρίζεται στα θέματα που επιλέγονται και στον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι εκδηλώσεις του προγράμματος. Η συνεργασία των πολιτιστικών φορέων στις διάφορες χώρες της ΕΕ ενθαρρύνεται. Το πρόγραμμα πρέπει επίσης να έχει μακροχρόνιο αντίκτυπο και να συμβάλει στη μακροπρόθεσμη πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη της πόλης.

Η ανεξάρτητη κριτική επιτροπή που υποβάλλει τις προτάσεις της αποτελείται από 13 μέλη, επτά από αυτά ορίζονται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και έξι από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος (βλέπε κατάλογο των ευρωπαϊκών μελών κατωτέρω).

Η διαδικασία για την επιλογή της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας ξεκινά με ένα στάδιο προεπιλογής, μετά το οποίο συντάσσεται κατάλογος με τις επικρατέστερες υποψήφιες πόλεις. Η τελική επιλογή γίνεται εννιά μήνες αργότερα. Οι δύο επιλεγείσες πόλεις (μία ανά χώρα) ορίζονται στη συνέχεια επίσημα από το Συμβούλιο των Υπουργών της ΕΕ.

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής που έχουν ορίσει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι:

  • από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: σερ Jeremy Isaacs (Ηνωμένο Βασίλειο), ανώτερο στέλεχος της τηλεόρασης και πρώην διευθυντής της Βασιλικής Όπερας  Covent Garden· ο κ. Manfred Gaulhofer (Αυστρία), γενικός διευθυντής της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Graz 2003, που έχει διευθύνει πολλά ευρωπαϊκά σχέδια.
  • από το Συμβούλιο: η κ. Erna Hennicot-Schoepges (Λουξεμβούργο), πρώην μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (OΑΣΕ), επικεφαλής σήμερα πολλών εθνικών και διεθνών πολιτιστικών οργανώσεων  ο κ. Constantin Chiriac (Ρουμανία), αντιπρόεδρος της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Sibiu 2007 και σήμερα διευθυντής του εθνικού θεάτρου Radu Stanca.
  • από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: ο κ. Jordi Pardo (Ισπανία), αρμόδιος για πολιτιστικά σχέδια στον τομέα του διεθνούς πολιτισμό  ο κ. Steve Green (Ηνωμένο Βασίλειο), ερευνητής σε θέματα πολιτικής για τον πολιτισμό.
  • από την Επιτροπή των Περιφερειών: η κ. Elisabeth Vitouch (Aυστρία), εκπροσωπεί την επιτροπή για θέματα πολιτισμού και εκπαίδευσης της Επιτροπής των Περιφερειών και είναι μέλος του δημοτικού συμβουλίου της Βιέννης.

Ακολουθεί το Guimarães (Πορτογαλία) και το Maribor (Σλοβενία) φέτος· η Μασσαλία (Γαλλία) και το Košice (Σλοβακία) το 2013· η Umeå (Σουηδία) και η Ρίγα (Λετονία) το 2014, η Mons (Bέλγιο) και το Plzen (Τσεχική Δημοκρατία) το 2015 και το Wroclaw (Πολωνία) και η Donastia-San Sebastián (Ισπανία) το 2016.

error: Content is protected !!