Επιλογή Σελίδας

– Καταργούνται οι Πολεοδομίες με τη μορφή και τις αρμοδιότητες που έχουν σήμερα.

 – Γίνεται πλήρης διαχωρισμός αρμοδιοτήτων και λειτουργίας των αρχών αδειοδότησης, στις Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων και στους Ελεγκτές Δόμησης, που λειτουργούν υπό την εποπτεία του ΥΠΕΚΑ.

– Συντάσσονται οι μελέτες και εκτελείται το έργο, με ευθύνη των μελετητών μηχανικών.

– Διαχωρίζεται το εγκριτικό από το εποπτικό έργο.

 – Ελαχιστοποιείται η ανάγκη για επαφές με τις δημόσιες υπηρεσίες ενώ η επικοινωνία του μηχανικού και του πολίτη με τις υπηρεσίες γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

– Κωδικοποιούνται κοινές διαδικασίες υποβολής και έλεγχου των απαιτούμενων δικαιολογητικών και μελετών.

– Καταγράφονται τα κτίρια της χώρας με τη λειτουργία της Ταυτότητας Κτιρίου και την έκδοση Πιστοποιητικού Ελέγχου Κατασκευών.

– Ελέγχεται πλήρως η εφαρμογή των αδειών δόμησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης τους με τη θεσμοθέτηση του Ελεγκτή Δόμησης.

– Θεσπίζονται νέα διαγνωστικά όργανα για την προστασία και τη εξέλιξη της αρχιτεκτονικής και καταργούνται τα υπάρχοντα.

e-adeia.gr

error: Content is protected !!