Επιλογή Σελίδας
Στις 28 Οκτωβρίου 2012 λήγει η δυνατότητα πληρωμής των δόσεων, σε όσους αποφάσισαν να πληρώσουν με δόσεις το πρόστιμο για τους ημιυπαίθριους, διαδικασία τακτοποίησης που έξησε τον περασμένο χειμώνα.

Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με τον νόμο, δινόταν η δυνατότητα πληρωμής της πρώτης δόσης και αποπληρωμή του υπολοίπου σε δόσεις ή σε μια δόση έως τις 28 Οκτωβρίου 2012

Μέχρι σήμερα, υπολογίζεται ότι οι ιδιοκτήτες που έχουν πληρώσει μόνο τη μια δόση, ανέρχονται σε περίπου 250.000 και το ποσό που θα πρέπει να αναζητήσουν να βρούν για να πληρώσουν έως το τέλος Οκτωβρίου υπερβαίνει τα 300 εκατ. ευρώ.

Για το λόγο αυτό, το ΥΠΕΚΑ, εξετάζει το ενδεχόμενο να παραταθεί η εξόφληση του προστίμου τακτοποίησης των ημιυπαίθριων χώρων, ενδεχομένως μάλιστα με ευνοϊκότερους όρους, χωρίς ωστόσο για την ώρα να έχει ληφθεί κάποια οριστική απόφαση. Το θέμα αφορά πολλούς ιδιοκτήτες, οι οποίοι είχαν αποφασίσει να υπαχθούν στη ρύθμιση και να εξοφλήσουν το πρόστιμο στην καταληκτική ημερομηνία, αλλά από τότε έως σήμερα, αδυνατούν καθώς μεσολάβησαν “χαράτσια”, φόρος εισοδήματος, φόρος ακινήτων, έκτακτη εισφορά και φυσικά ανεργία που τίναξαν στον αέρα τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι όσοι έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση για τους ημιυπαίθριους μπορούν να μεταφερθούν στον νόμο 4014 για τα αυθαίρετα και να εξοφλήσουν το πρόστιμο σε 36 δόσεις, υπό προυποθέσεις πάντα.

Σημειώνεται, ότι αν κάποιος ολοκληρώσει τη ρύθμιση (πληρώσει το πρόστιμο), μπορεί να διατηρήσει τους ημιυπαίθριους για τα επόμενα σαράντα χρόνια

Σε περίπτωση που δεν προβεί κάποιος σε τακτοποίηση, σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος, θα διεξαχθεί εντατικός έλεγχος και σε περίπτωση εντοπισμού ημιυπαίθριων που δεν έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις θα επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:

-Πρόστιμο ανέγερσης σε ποσοστό 30% επί της αξίας του αυθαιρέτου, βάσει της επιφάνειας του αυθαιρέτου επί την τιμή ζώνης.

-Πρόστιμο διατήρησης σε ποσοστό 5% επί της αξίας του αυθαιρέτου, βάσει της επιφάνειας του αυθαιρέτου επί την τιμή ζώνης. Επιβάλλεται για κάθε έτος διατήρησης του από τη μετατροπή της χρήσης του χώρου μέχρι την κατεδάφιση των κατασκευών με τις οποίες ο χώρος άλλαξε χρήση ή την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικής αδείας.

error: Content is protected !!