Επιλογή Σελίδας

 Ευκαιρίες για την ενεργειακή αναβάθµιση κατοικιών µέσω άτοκων ή προνοµιακών δανείων και επιδοτήσεων, αλλά και για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων από ιδιώτες µε στόχο την εξασφάλιση ενός εγγυηµένου εισοδήµατος για τα επόµενα χρόνια, προσφέρονται αυτή την περίοδο στην εγχώρια αγορά.

Το πρόγραµµα «Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον», µε το οποίο ενισχύονται δαπάνες που σχετίζονται µε τη µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος οικιστικών ακινήτων, αλλά και τα χαµηλότοκα «πράσινα» δάνεια των τραπεζών δίνουν τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να επιτύχουν µε ευκολία και ευνοϊκούς όρους εξόφλησης τη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας του σπιτιού τους, εξοικονοµώντας σηµαντικά ποσά σε ετήσια βάση ή να γίνουν παραγωγοί ρεύµατος µε εγγυηµένα έσοδα για µία 25ετία. Βέβαια όσοι ενδιαφέρονται να «πρασινίσουν» την οικία τους µε χαµηλό κόστος, ευκολίες πληρωµής και επιδότηση µέρους της δαπάνης ή να τοποθετήσουν στη στέγη τους ένα φωτοβολταϊκό σύστηµα µε εξασφαλισµένο ετήσιο εισόδηµα που µπορεί να ξεπεράσει τις 7.500 ευρώ θα πρέπει να βιαστούν. Από τη µία πλευρά το πρόγραµµα «Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον» θα διατίθεται ως την εξάντληση των πόρων του, ενώ η εξασφάλιση της υψηλότερης δυνατής τιµής πώλησης της ενέργειας από ιδιώτες προς τη ∆ΕΗ προϋποθέτει την υποβολή της σχετικής αίτησης ως και το τέλος της εφετινής χρονιάς. 

Στο υπουργείο Ενέργειας υπάρχει αισιοδοξία για την υλοποίηση επενδύσεων ενεργειακής αναβάθµισης ύψους 800 εκατ. ευρώ το επόµενο διάστηµα, εκτιµώντας ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα βοηθήσει η διεύρυνση των κριτηρίων συµµετοχής στο υπό εξέταση πρόγραµµα. 

Με τον τρόπο αυτόν παρέχεται ενίσχυση από το κράτος σε νοικοκυριά από υψηλότερες εισοδηµατικές τάξεις, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν ένα µέρος της επένδυσης µε ιδίους πόρους ή πληρούν τα κριτήρια πιστοληπτικής αξιολόγησης των τραπεζών που παρέχουν τα σχετικά δάνεια (Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς). Εναλλακτικά, αν κάποιος δεν πληροί τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο πρόγραµµα, µπορεί να κάνει χρήση των χρηµατοδοτικών προγραµµάτων που προσφέρουν όλες οι τράπεζες στην εγχώρια αγορά. 

Το πρόγραµµα «Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον» απευθύνεται σε πολίτες / ωφελουµένους οι οποίοι εισοδηµατικά εντάσσονται σε δύο κατηγορίες. Συγκεκριµένα: 

Κατηγορία Α: Ιδιοκτήτες επιλέξιµων στο πρόγραµµα κατοικιών, το ατοµικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδηµα των οποίων δεν ξεπερνά τις 40.000 ευρώ ή τις 60.000 ευρώ αντίστοιχα. Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαµβάνουν τη επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) σε συνδυασµό µε επιχορήγηση ύψους 35% επί του τελικού επιλέξιµου προϋπολογισµού, όπως αυτός θα προκύπτει µετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης. ∆ηλαδή ένας πολίτης για επιλέξιµο προϋπολογισµό 10.000 ευρώ θα λάβει άτοκο δάνειο 6.500 ευρώ και επιχορήγηση 3.500 ευρώ. 

Κατηγορία Β: Ιδιοκτήτες επιλέξιµων στο πρόγραµµα κατοικιών, το ατοµικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδηµα των οποίων βρίσκεται µεταξύ 40.000 και 60.000 ευρώ ή 60.000 και 80.000 ευρώ αντίστοιχα. Τα κίνητρα περιλαµβάνουν την επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) σε συνδυασµό µε επιχορήγηση ύψους 15% του τελικού επιλέξιµου προϋπολογισµού. 

ΕΠΤΑ ΒΗΜΑΤΑ

Μπορούν να επιδοτηθούν μονοκατοικίες, πολυκατοικίες για το τμήμα τους που αφορά το σύνολο των διαμερισμάτων του κτιρίου, καθώς και μεμονωμένα διαμερίσματα που ικανοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια: 

* Χρησιμοποιούνται ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία. 

* Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ., όπως αυτή έχει διαμορφωθεί ως τις 31.12.2009. 

* Φέρουν οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί πριν από τις 31.12.1989. 

* Εχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ. 

* Δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέα. 

* Ο ιδιοκτήτης πρέπει να έχει εξασφαλίσει τη συναίνεση των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας. 

Τα βασικά βήματα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι τα εξής: 

1. Ελεγχος κριτηρίων επιλεξιμότητας κατοικίας και εξέταση πιστοληπτικής ικανότητας από μία από τις τέσσερις τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 

2. Πρώτη Ενεργειακή Επιθεώρηση για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης – Επιλογή παρεμβάσεων. 

3. Υποβολή αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» και δικαιολογητικών στο κατάστημα της τράπεζας. 

4. Εγκριση αίτησης ενδιαφερομένου (ένταξη στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» από ΕΤΕΑΝ). 

5. Υλοποίηση παρεμβάσεων. 

6. Δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση, έκδοση δεύτερου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης. 

7. Προσκόμιση δικαιολογητικών στην τράπεζα για την καταβολή κινήτρων. 

Παραγωγή ρεύματος στο σπίτι
Εγγυημένο εισόδημα ως 7.700 ευρώ τον χρόνο για τα επόμενα 25 έτη

Χρηµατοδότηση µε χαµηλά επιτόκια και υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία υλοποίησης της επένδυσης προσφέρουν οι τράπεζες µέσω των ειδικών πράσινων προϊόντων για τα οικιακά φωτοβολταϊκά συστήµατα. Η τρέχουσα νοµοθεσία προβλέπει ότι όσες επενδύσεις δροµολογηθούν ως και το τέλος της εφετινής χρονιάς θα έχουν καλύτερη τιµή πώλησης του παραγόµενου ρεύµατος. 

Βάσει των σηµερινών δεδοµένων, κάποιος µπορεί να πετύχει αφορολόγητο εισόδηµα ως και 7.700 ευρώ κατ’ έτος για τα επόµενα 25 έτη, χωρίς να εκταµιεύσει από την τσέπη του ούτε ένα ευρώ. Συγκεκριµένα, η αποπληρωµή του δανείου πραγµατοποιείται εγγυηµένα µέσω των εσόδων από την πώληση του ρεύµατος στη ∆ΕΗ, χωρίς να απαιτείται αρχικό κεφάλαιο, προσηµείωση ή υποθήκη του ακινήτου. Σηµειώνεται πάντως ότι όσο πιο πολλές εξασφαλίσεις παρέχονται στην τράπεζα τόσο πιο χαµηλό είναι το επιτόκιο. Ετσι, αν δεν δοθεί καµία εγγύηση, το επιτόκιο κυµαίνεται στα επίπεδα του 8%-10%, αν παρασχεθούν ως ενέχυρο τα έσοδα από τη ∆ΕΗ το ετήσιος κόστος πέφτει στο 6%-7%, ενώ αν προσηµειωθεί κάποιο ακίνητο τα επιτόκια πέφτουν σε επίπεδα στεγαστικών δανείων. 

Πηγή: http://www.tovima.gr

error: Content is protected !!