Επιλογή Σελίδας

Τέσσερα νέα προγράμματα στήριξης των μικρομεσαίων με κονδύλια του ΕΣΠΑ θέλει να βγάλει το υπουργείο Ανάπτυξης στην αγορά έως το τέλος Μαρτίου 2012.

Στόχος των προγραμμάτων είναι να συνδυάσουν επιδοτήσεις με δάνεια και εγγυήσεις ώστε να μην χρειάζεται πλέον ο ιδιώτης να βάλει την ιδία συμμετοχή (την οποία πλέον συνήθως δεν έχει).

Ίσως αν κάτι πρέπει να χαρακτηριστεί θετικό μέσα στην οικονομική ασφυξία είναι το γεγονός ότι ύστερα απο καιρό επιτέλους δείχνει ότι αρχικά αργά αλλά σταθερά θα ξεμπλοκαριστούν οι διαδικασίες χρηματοδότησης των επιχειρήσεων μέσω ΕΣΠΑ. Όπως ανάφερε σε δηλώσεις της η αρμόδια ειδική γραμματέας ΕΣΠΑ Γεωργία Ζεμπελιάδου, στόχος των προγραμμάτων είναι να παραμείνουν συνεχώς ανοικτά. “Όποιος θέλει να κάνει μία νέα επένδυση θα απευθύνεται στον αρμόδιο φορέα και στις τράπεζες μέσω των οποίων ένα μέρος τους θα προωθείται στην αγορά, ενώ αν το ποσό εξαντληθεί αναζητούνται κεφάλαια του ΕΣΠΑ για να αυξηθεί ο προϋπολογισμός”, δηλώνει χαρακτηριστικά.

* Θα δοθούν 500 εκατ. ευρώ κονδύλια του ΕΣΠΑ στην ΕΤΕπ για να δώσει με τη σειρά της ποσό τουλάχιστο διπλάσιο ως δάνειο σε εμπορικές τράπεζες. Αυτές με τη σειρά τους θα δανείσουν ιδιώτες και για κεφάλαια κίνησης (που θα είναι όμως αναγκαία για επενδυτικά έργα).

* Ακόμη 500 εκατ. ευρώ θα δοθούν ως κρατικές ενισχύσεις (επιδοτήσεις) μέρους του κόστους έργων ανά την Ελλάδα, σε συνεργασία με τους περιφερειάρχες. Θα αφορά υφιστάμενες και υπό σύσταση εταιρείες, με έμφαση στην μεταποίηση, τον τουρισμό και στις εξαγωγικές επιχειρήσεις. Ειδική πρόβλεψη θα υπάρχει για τους νέους άνεργους.

* Προωθούνται και δύο υποστηρικτικά προϊόντα. Περίπου 150 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στις τράπεζες έως το τέλος Μαρτίου για εγγυήσεις δανείων που οι ίδιες θα πρέπει να δώσουν σε δικαιούχους του ΕΣΠΑ. Παράλληλα με ανάλογο ποσό θα καλύπτονται δικαιούχοι που θα χρειαστούν έκδοση εγγυητικής επιστολής προκειμένου με δάνειονα καλύψουν την ιδία συμμετοχή.

error: Content is protected !!