Επιλογή Σελίδας

Θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης προσφέρει σε φοιτητές του το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενώ ήδη επιλέχθηκαν οι πρώτοι 25 για να καλύψουν εποχιακές ανάγκες σε διάφορες υπηρεσίες του ιδρύματος.

Σε σχετική προκήρυξη που έκανε το ακαδημαϊκό ίδρυμα εκδήλωσαν ενδιαφέρον 1.500 φοιτητές, από τους οποίους θα επιλέγονται κάθε φορά 25 άτομα για 4ωρη απασχόληση, τρεις φορές την εβδομάδα, σε θέσεις όπως τα κυλικεία, ο εκδοτικός οίκος του πανεπιστημίου, το Λογότυπο, είτε για να καλύπτουν ανάγκες σε μεταφορές, ακόμη και στις καλοκαιρινές κατασκηνώσεις της Κασσάνδρας Χαλκιδικής.

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται με βάση κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, αλλά και ειδικές κατηγορίες (ΑμεΑ) ή πρόσθετα κριτήρια (τα επαγγέλματα των γονιών), ώστε να εξασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή όλων στην τελική κατάταξη. Σε περίπτωση μάλιστα ισοβαθμίας, προτεραιότητα έχουν οι φοιτητές που είναι περισσότερο συνεπείς στα ακαδημαϊκά τους καθήκοντα (έχουν περάσει περισσότερα μαθήματα ή έχουν μεγαλύτερη βαθμολογία).

«Η προκήρυξη θέσεων μερικής απασχόλησης στο πανεπιστήμιο θα γίνεται κάθε χρόνο, στην αρχή της ακαδημαϊκής χρονιάς. Αυτή τη στιγμή έχουν επιλεγεί με βάση την συγκεκριμένη διαδικασία οι 25 πρώτοι φοιτητές, που θα καλύψουν κάποιες ανάγκες στο Λογότυπο και αλλού» δήλωσε ο αντιπρύτανης του ΑΠΘ, Γιάννης Παντής, και υπογράμμισε ότι οι φοιτητές θα πληρώνονται και θα ασφαλίζονται με βάση αυτά που προβλέπει η εργατική νομοθεσία για την μερική απασχόληση.

error: Content is protected !!