Επιλογή Σελίδας

Το ενδεχόμενο της εποχικής πλέον λειτουργίας του ξενοδοχείου “Σιθωνία”, ως και του Καζίνο που λειτουργεί εντός του ιδίου κτιρίου, εξετάζει η διοίκηση της εταιρείας ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. όπως διευκρινίζει η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ σε σχετική ανακοίνωση κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, σε απάντηση δημοσιευμάτων μερίδας του τύπου αναφορικά με δηλώσεις του Δ/ντος Συμβούλου της θυγατρικής του Ομίλου μας εταιρείας ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ, κ. Β. Βασιλάκη, περί του ενδεχομένου εποχικής λειτουργίας του ξενοδοχείου “Σιθωνία” του ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ, ως και του ομωνύμου Καζίνο που λειτουργεί στο ίδιο κτίριο και προς αποκατάσταση της αλήθειας, η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ενημερώνει ότι, η διοίκηση της εταιρείας ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. λαμβάνοντας υπόψη:

-πρώτον, την μείωση των εσόδων του συγκροτήματος το τρέχον έτος σε σχέση με το προηγούμενο, ως και το γεγονός ότι τα έσοδα βαίνουν μειούμενα τα τελευταία τρία χρόνια, λόγω της οικονομικής κρίσης που έχει πλήξει ιδιαίτερα τον τουριστικό τομέα της οικονομίας, 

-δεύτερον, ότι η κρίση αυτή συνεχίζεται και πιθανόν να διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα και 

-τρίτον, ότι η λειτουργία τόσο του ξενοδοχείου “Σιθωνία”, όσο και του Καζίνο ήταν ιδιαίτερα ζημιογόνα κατά την χειμερινή περίοδο όλων των προηγούμενων ετών,  εξετάζει το ενδεχόμενο της εποχικής πλέον λειτουργίας του ξενοδοχείου “Σιθωνία”, ως και του Καζίνο που λειτουργεί εντός του ιδίου κτιρίου, για δε το τελευταίο έχει υποβάλει σχετικό αίτημα στο νυν Υπουργείο Τουρισμού να της επιτραπεί η δυνατότητα εποχικής λειτουργίας του, ανάλογα με τις περιστάσεις και το πως διαμορφώνεται το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον, πλην όμως δεν έχει λάβει μέχρι σήμερα σχετική απάντηση.

Πηγή:www.capital.gr

error: Content is protected !!