Επιλογή Σελίδας

Με τον νέο νόμο για τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις (Ν. 4014/11) που έχει τεθεί σε εφαρμογή από τα τέλη του Σεπτέμβρη 2011, έχουν υπογραφεί από τον υπουργό ΠΕΚΑ, 310 αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, με μέσο μηνιαίο ρυθμό 39 αποφάσεις, ρυθμός που είναι πολύ αυξημένος σε σχέση με αυτόν των προηγούμενων μηνών που ήταν 19 αποφάσεις μηνιαίως.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, με τον τρόπο αυτό κινητοποιούνται όλο και περισσότεροι πόροι και αναπτύσσονται / δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας.” Οι χρόνοι υπογραφής των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) (μετά την προώθηση των σχετικών σχεδίων από τις καθύλην αρμόδιες υπηρεσίες) & με βάση τις προβλέψεις του Ν. 4014/11, έχουν σημαντικά μειωθεί και κυμαίνονται πλέον από 5-20 ημέρες” αναφέρει χαρακτηριστικά το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Ενώ τονίζει ότι “προ του Ν. 4014/11 η ΑΕΠΟ ήταν Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) κατ΄ελάχιστον 2 υπουργών (για πολλές ΑΕΠΟ απαιτείτο η συνυπογραφή 3 ή και 4 ή και 5 υπουργών) και οι απαιτούμενοι χρόνοι για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής τους ήταν πολύ έως πάρα πολύ μεγαλύτεροι. Ενδεικτικά και ως παραδείγματα αναφέρεται, ότι για την έκδοση των ΚΥΑ ΑΕΠΟ έργων υποδομής οι μέσοι απαιτούμενοι χρόνοι ήταν 3 μήνες, ενώ για την έκδοση των ΚΥΑ ΑΕΠΟ εξορυκτικών δραστηριοτήτων οι μέσοι απαιτούμενοι χρόνοι ήταν 18 μήνες”.

Τέλος, το υπουργείο υπογραμμίζει ότι το στοίχημα της πλήρους υλοποίησης του νέου θεσμικού πλαισίου περιβαλλοντικής αδειοδότησης, κερδίζεται καθημερινά καθώς εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2012 η Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) κατάταξης σε ομάδες και κατηγορίες-υποκατηγορίες, των δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων, ενώ τις αμέσως επόμενες μέρες θα εκδοθούν: η ΥΑ καθορισμού των διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις ΑΕΠΟ της άδειας έγκρισης επέμβασης σε δάση-δασικές εκτάσεις, η ΥΑ καθορισμού του Κεντρικού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ), κλπ.

error: Content is protected !!