Επιλογή Σελίδας
Τη διαδικασία επιστροφής χρημάτων που λανθασμένα κατεβλήθηκαν για τακτοποίηση ημιυπαιθρίων και αυθαίρετων ανακοίνωσε το ΥΠΕΚΑ. Αυτό ισχύει για τους πολίτες που κατέβαλαν, από λάθος, ποσό μεγαλύτερο από αυτό που όφειλαν κατά την τακτοποίηση ημιυπαιθρίων και αυθαιρέτων, οπότε δικαιούται επιστροφή του ποσού.

Α) ΓΙΑ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ

Ο κάθε πολίτης που κατέβαλε, από λάθος, ποσό μεγαλύτερο από αυτό που όφειλε κατά την τακτοποίηση ημυπαιθρίων  και λοιπών χώρων (βάσει του Ν. 3843/2010), δικαιούται επιστροφή του επιπλέον ποσού.

Η διαδικασία είναι η ακόλουθη:

Α.1) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ   
Ο πολίτης συγκεντρώνει τα ακόλουθα έγγραφα: Ι) Αποδεικτικά καταβολής χρημάτων (Καταθετήρια στην τράπεζα ή εκτυπώσεις ηλεκτρονικής τραπεζικής), και ΙΙ) Φύλλο υπολογισμού προστίμου (το οποίο στο κάτω μέρος φέρει αυτοκόλλητο όπου αναγράφεται ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ. Σε περίπτωση που είχε κάνει λάθος υπολογισμό η Πολεοδομική Υπηρεσία πρέπει να της ζητηθεί να το διορθώσει με το σωστό ποσό.       

Α.2) ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ   
Ο πολίτης πηγαίνει με τα ως άνω έγγραφα σε οποιοδήποτε τραπεζικό κατάστημα της τράπεζας από την οποία έκανε μία ή περισσότερες πληρωμές (στην περίπτωση που έχει πληρώσει σε περισσότερες από μία Τράπεζες, επιλέγει μία). Εκεί απευθύνεται σε έναν υπάλληλο σε γραφείο (όχι σε ταμείο/γκισέ) και αιτείται επιστροφής χρημάτων, που στην τραπεζική ορολογία λέγεται “ΑΙΤΗΜΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ” όταν αιτείται επιστροφής όλου του ποσού μίας εντολής ή  “ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ» όταν αιτείται μερικής επιστροφής (π.χ. πλήρωσε 1000ευρώ αντί του ορθού 900 ευρώ). Σε περίπτωση που ο υπάλληλος δεν γνωρίζει τη διαδικασία, του ζητείται να επικοινωνήσει με τη Διεύθυνση Οργάνωσης της Τράπεζάς του, για να του πουν τι ακριβώς πρέπει να κάνει και ποια στοιχεία/πληροφορίες πρέπει να συμπληρώσει προκειμένου να είναι πλήρες το αίτημα. Αν ο υπάλληλος συνεχίσει να αντιμετωπίζει δυσκολία μπορεί να τηλεφωνήσει στο Πράσινο Ταμείο (τηλ. 2105241903 και 2105241919).

 Α.3) ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ    
Το υπερβάλλον ποσό, μετά από συγκεκριμένη διαδικασία ταυτοποίησης και ελέγχων (ΔΙΑΣ-ΥΠΕΚΑ), επιστρέφεται στον πολίτη με πίστωση στο λογαριασμό του, εντός περίπου 5 εργασίμων ημερών από την ημέρα υποβολής του σχετικού αιτήματος.

 Β) ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

Ο κάθε πολίτης που κατέβαλε, από λάθος, ποσό μεγαλύτερο από αυτό που όφειλε δικαιούται της επιστροφής του επιπλέον ποσού.

Αναφορικά, δε, με τις επιστροφές από αυθαίρετα, διακρίνονται δύο περιπτώσεις: α) ολική και β) μερική επιστροφή. H ολική επιστροφή γίνεται αυτόματα από το ΤΕΕ. Αν, δηλαδή, πραγματοποιηθεί πληρωμή που δεν αντιστοιχεί σε οφειλή, επιστρέφεται αυτόματα στον οφειλέτη. Αντίθετα, η μερική επιστροφή θα είναι δυνατή όταν ολοκληρωθεί η διαμόρφωση της αντίστοιχης διαδικασίας από το ΥΠΕΚΑ, με εκτιμώμενο χρόνο περί τους 2 μήνες. Η περίπτωση αφορά την επιστροφή υπερβάλλοντος ποσού προστίμου που έχει ήδη καταβληθεί από τον πολίτη, είτε λόγω λάθους, είτε μετά από νεώτερες νομοθετικές ρυθμίσεις που είχαν ως αποτέλεσμα υπολογισμό μικρότερου προστίμου. Η μερική επιστροφή θα γίνεται μόνο σε περιπτώσεις οριστικής (και όχι προσωρινής) δήλωσης και μόνο σε εφάπαξ καταβολή ποσού (όχι σε δόσεις).

Για υποστήριξη και πληροφορίες σε σχετικά θέματα, εκτός από τις ιστοσελίδες του ΤΕΕ και του ΥΠΕΚΑ, έχουν δημιουργηθεί 2 υποστηρικτικές Ομάδες:

ΤΕΕ (Για τον Μηχανικό)

Δ/νση Επαγγελματικής Δραστηριότητας
Τμήμα Επαγγελματικής Ανάπτυξης
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 3291206
E-mail: n4014@central.tee.gr

ΥΠΕΚΑ (Για τον Πολίτη)

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Τηλέφωνα: 213 15 15 729, 213 15 15 733, 1522
Φαξ: 210 64 53 961
email: afthereta@prv.ypeka.gr

error: Content is protected !!