Επιλογή Σελίδας

Έχοντας ως κύριο στόχο τη στήριξη της εξωστρέφειας των Κρητικών επιχειρήσεων που αποτελεί μονόδρομο για την έξοδο από την κρίση και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης (ΣΕΚ) σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) υλοποιεί Πρόγραμμα Ενίσχυσης του Ανθρώπινου Δυναμικού των ΜΜΕ σε θέματα Εξωστρέφειας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (μέχρι 250 άτομα προσωπικό), αυτοαπασχολούμενους ή επιχειρηματίες και παρέχει τη δυνατότητα επιδοτούμενης κατάρτισης 40 ωρών με επιδότηση 5 ευρώ μεικτά ανά ώρα, με σκοπό την Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Εξωστρέφειας.

Το κύριο γνωστικό αντικείμενο των σεμιναρίων, τα οποία και θα ξεκινήσουν άμεσα, είναι το «Διεθνές Εμπόριο & οι Εξαγωγές στην Πράξη», θα πραγματοποιηθούν σε όλη την Ελλάδα και θα ολοκληρωθούν στις 31/12/2013.

Στην ανακοίνωσή του ο ΣΕΚ τονίζει: «Θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο Πρόγραμμα αποτελεί μια πολύ αξιόλογη παροχή προς την επιχείρησή σας και για το λόγο αυτό σας προτρέπουμε να αποστείλετε την/τις αίτηση/αιτήσεις σας.»

Για το ενημερωτικό υλικό καθώς και τα απαραίτητα έγγραφα για την συμμετοχή των ωφελουμένων, μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με τον ΣΕΚ, τηλ. 2810-343458.

error: Content is protected !!