Επιλογή Σελίδας

Ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου ΟΠΕ Α.Ε. στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού των ΜΜΕ σε θέματα εξωστρέφειας» που υλοποιεί η Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων -ΕΕΔΕ σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων – ΠΣΕ, τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος – ΣΕΒΕ, και τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης – ΣΕΚ, ανακοινώνει την υλοποίηση τεσσάρων (4) επιδοτούμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης διάρκειας 40 ωρών έκαστο, για εργαζομένους σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και το οποία θα διεξαχθούν το 1ο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου 2012 στην Τρίπολη.

Τα προγράμματα κατάρτισης έχουν ως αντικείμενο το Διεθνές Εμπόριο και τις Εξαγωγές στην πράξη, την υλοποίηση των οποίων θα αναλάβουν καταξιωμένοι και έμπειροι εκπαιδευτές από το χώρο του διεθνούς εμπορίου, του marketing, της προώθησης των εξαγωγών, της συσκευασίας και της διοργάνωσης διεθνών εκθέσεων.

Το αναλυτικό πρόγραμμα κατάρτισης θα ανακοινωθεί λίγο πριν την έναρξη του, θα διαρκέσει 2 εβδομάδες και θα περιλαμβάνει 20 ώρες εβδομαδιαίως (ήτοι Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή απόγευμα 4 ώρες, Σάββατο 8 ώρες). Σημειώνουμε ότι οι συμμετέχοντες θα λάβουν ως αμοιβή για συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα το ποσό των 5 € μικτά.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου, καλεί τους ενδιαφερόμενους, εφόσον το επιθυμούν και πληρούν τα παρακάτω κριτήρια, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, μέχρι τις 5 Νοεμβρίου 2012. Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να καταθέσει ή να αποστείλει ταχυδρομικώς ή με e-mail μία μόνο αίτηση συμμετοχής, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στα γραφεία του ΟΠΕ, Μαρίνου Αντύπα 86 -88, 163 46 Ηλιούπολη ( αρμόδιοι κκ. Άννα Κωστούρου 210 99 82 249 και Αγγελική Κάβουρα 210 99 82 187)

Έφη Σιαΐνη

e-adeia.gr

error: Content is protected !!