Επιλογή Σελίδας

Από τον Απρίλιο ανοίγει μία ευκαιρία χρηματοδότησης των ενδιαφερομένων που θέλουν να ασχοληθούν με την εκτροφή σαλιγκαριών. Τον επόμενο μήνα ξεκινούν να «τρέχουν» οι προθεσμίες του καθεστώτος της Περιφερειακής Συνοχής μέσα από τον Επενδυτικό Νόμο.

Οσοι συμμετάσχουν μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση από 15% μέχρι και 50%. Τα ποσοστά αυτά ενίσχυσης μπορούν να συνδυαστούν με την απευθείας επιχορήγηση, την επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και τη φορολογική απαλλαγή.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να επιδοτηθούν η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Ενισχύεται ακόμη η αγορά και η εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.

Αξίζει να σημειωθεί πως ιδιαίτερα ευνοημένοι από τον επενδυτικό νόμο είναι εκείνοι που θα συνεργαστούν και θα φτιάξουν εταιρεία.

1. Δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω του Επενδυτικού Νόμου έχουν οι νέοι καλλιεργητές

2. Ξεκινούν τον επόμενο μήνα να «τρέχουν» οι προθεσμίες – Ποιες είναι οι δαπάνες που καλύπτονται

3. Τις 2.500 ευρώ ανά στρέμμα αγγίζουν τα κέρδη

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Προϊόντα καπνού από το χωράφι στη… λιανική αγορά

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ενισχύσεις για εταιρικές «συμμαχίες»

ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

Προνομιακά δάνεια με επιτόκιο από 4,33%

error: Content is protected !!