Επιλογή Σελίδας

Πρώτης τάξεως ευκαιρία για την επαγγελματική ενασχόληση με την εκτροφή ψαριών που εμφανίζουν καλές προοπτικές εμπορίας δίνεται μέσω νέου χρηματοδοτικού προγράμματος για επενδύσεις στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, που μπήκε σε τροχιά υλοποίησης.

Πρώτης τάξεως ευκαιρία για την επαγγελματική ενασχόληση με την εκτροφή ψαριών που εμφανίζουν καλές προοπτικές εμπορίας δίνεται μέσω νέου χρηματοδοτικού προγράμματος για επενδύσεις στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, που μπήκε σε τροχιά υλοποίησης.

Με κονδύλια ύψους 30,6 εκατ. ευρώ και πεδίο εφαρμογής σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, το πρόγραμμα αυτό δίνει τη δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης σε υποψήφιους επενδυτές στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας σε ποσοστό έως και 60%.

Η επένδυση για υδατοκαλλιέργειες αφορά τόσο την πλέον διαδεδομένη εκτροφή ειδών, όπως είναι η τσιπούρα, το λαβράκι, η πέστροφα και τα μύδια, όσο και άλλα είδη που εμφανίζουν καλές προοπτικές εμπορίας και μπορούν να καλλιεργηθούν, όπως είναι η συναγρίδα, η γλώσσα, το φαγκρί, το μαγιάτικο, το καλκάνι, το μυτάκι, το λυθρίνι, ο σαργός, η μουρμούρα, το μελανούρι, ο ροφός, ο κρανιός και το μυλοκόπι. Μάλιστα, η υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα μπορεί να συνδυαστεί και με εναλλακτικές μορφές τουρισμού ή αγροτουριστικές δραστηριότητες.

Το μέσο πάγιο κόστος για την ίδρυση μιας πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας (θαλάσσιας έκτασης 10 στρεμμάτων και ετήσιας δυναμικότητας 150 τόνων), λαμβάνοντας υπόψη έναν συγκεκριμένο πλωτό εξοπλισμό, μπορεί να ξεκινήσει από 300.000 ευρώ για οστρακοκαλλιέργεια και πεστροφοκαλλιέργεια και μπορεί να φθάσει τις 550.000 ευρώ για ιχθυοκαλλιέργεια (τσιπούρα, λαβράκι κ.ά.).

error: Content is protected !!