Επιλογή Σελίδας
Από τα 570 εκατ. ευρώ του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον” σήμερα έχουν απορροφηθεί 155 εκατ. ευρώ από περίπου 15-16 χιλιάδες νοικοκυριά.

Αυτό ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης, Κωστής Χατζηδάκης κατά τη σημερινή συνέντευξη Τύπου με αφορμή την απεμπλοκή των κονδυλίων του ΕΤΕΑΝ και την ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Σημειώνεται, ότι το “Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ οίκον”, καλύπτει την υλοποίηση παρεμβάσεων και επενδυτικών σχεδίων σε κτίρια για την ενεργειακή αναβάθμιση αυτών και με ωφελούμενους τα φυσικά πρόσωπα, έχει προς διάθεση στην Ελληνική αγορά 776 εκατ. ευρώ (με τη συνδρομή του ΕΣΠΑ να ανέρχεται στο ποσό των 396 εκατ. ευρώ). Από τα κεφάλαια αυτά 570 εκατ. ευρώ θα δοθούν με τη μορφή άτοκων δανείων, ενώ ποσό 206 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για κάλυψη με τη μορφή επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου μέρος του επιλέξιμου κόστους επένδυσης, για την κάλυψη του κόστους φακέλου και την κάλυψη δαπανών των ενεργειακών επιθεωρητών. 

Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΕΚΑ, το πλήθος των αιτήσεων στις Τράπεζες ανερχόταν σε 79.126, από τις οποίες περίπου οι μισές είχαν λάβει προέγκριση δανείου, ενώ για 13.687 εξ αυτών, συνολικού προϋπολογισμού 126,4 εκατ. ευρώ., είχαν ήδη εκδοθεί αποφάσεις υπαγωγής στο Πρόγραμμα. Σήμερα οι αιτήσεις, σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης έχουν φτάσει στις 15-16.000.

Το Πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα “Εξοικονόμηση Κατ΄ οίκον” ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2011 και η υποβολή αιτήσεων συνεχίζεται μέχρι εξαντλήσεως των κεφαλαίων του Προγράμματος ανά Περιφέρεια. 

Το Πρόγραμμα παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του.

Ωφελούμενοι – Κίνητρα

Κατηγορία ΩφελούμενωνΑ1Α2Α3Ατομικό ΕισόδημαΑ.Ε. <12.000 ευρώ12.000 ευρώ < Α.Ε. <40.000 ευρώ40.000 ευρώ < Α.Ε. <60.000 ευρώΟικογενειακό ΕισόδημαΟ.Ε. < 20.000 ευρώ20.000 ευρώ < Α.Ε. <60.000 ευρώ60.000 ευρώ < Ο.Ε. <80.000 ευρώΚίνητρο70% επιχορήγηση
30% Ατοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)35% επιχορήγηση
65% Ατοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)15% επιχορήγηση
85% Ατοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)
Προβλέπεται δυνατότητα λήψης 4/5/6ετούς δανείου, με ή χωρίς εγγυητή, χωρίς προσημείωση ακινήτου, δυνατότητα άμεσης αποπληρωμής του δανείου χωρίς επιβαρύνσεις, καθώς και εξόφληση των προμηθευτών / αναδόχων μέσω της Τράπεζας, χωρίς την εμπλοκή του πολίτη. Με την υπαγωγή στο Πρόγραμμα παρέχεται προκαταβολή 40% του προϋπολογισμού της αίτησης.

Για την ένταξη στο “Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον” απαιτείται η διενέργεια Ενεργειακών Επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις παρεμβάσεις), το κόστος των οποίων καλύπτεται κατά 100% από το Πρόγραμμα, μετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου. Επιπλέον, καλύπτεται δαπάνη για αμοιβή Συμβούλου έργου, έως 250 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Επιλέξιμες κατοικίες

Επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των νομίμως υφιστάμενων μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων (χωρίς επιπλέον προϋπόθεση), που ικανοποιούν αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια: 
– Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 ευρώ/τ.μ. 
– Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

Δεν υπάρχει περιορισμός στο έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας, στον αριθμό ιδιοκτησιών ανά πολίτη, ενώ στις πολυκατοικίες όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν με ίδια κεφάλαια. Επίσης, εντάσσονται κενά διαμερίσματα που κατοικούνταν εντός των τελευταίων τριών ετών.

Επιλέξιμες παρεμβάσεις 

Η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται από τις παρεμβάσεις του Προγράμματος πρέπει να αντιστοιχεί σε αναβάθμιση μίας ενεργειακής κατηγορίας, ή στο 30% της ενεργειακής κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς. 

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν σε: 
1. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής (συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες εργασίες, όπως αποξηλώσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στη στέγη πχ. αντικατάσταση κεραμιδιών, κτλ). 
2. Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (συμπ. εξώπορτα κτηρίου, κουφώματα κλιμακοστασίου, παντζούρια, ρολά, τέντες, κτλ). 
3. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης (συμπ. αντικατάσταση εξοπλισμού του λεβητοστασίου και του δικτύου διανομής, τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα, συστήματα ελέγχου και αυτονομίας θέρμανσης κτλ).
Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν απαιτείται αδειοδότηση, ούτε καν έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, εκτός πολύ ειδικών περιπτώσεων. 

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ ανά ιδιοκτησία.

e-adeia.gr

error: Content is protected !!