Επιλογή Σελίδας
Σε διαβουλεύσεις με το ΥΠΕΚΑ, το οποίο έχει την ευθύνη για το πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ΄ Οίκον, βρίσκεται το υπουργείο Ανάπτυξης, προκειμένου να απλοποιηθούν οι προϋποθέσεις συμμετοχής, να επιταχυνθεί η υλοποίηση του προγράμματος και η απορρόφηση των πόρων.

Ήδη στο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί περισσότερες από 25.000 κατοικίες με επιλέξιμους προϋπολογισμούς σχεδόν 250 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν ήδη εξοφληθεί επιλέξιμες δαπάνες 80 εκατ. ευρώ σε δάνεια και 48 εκατ. ευρώ σε επιχορηγήσεις.

Το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα είναι μεγάλο και τα κονδύλια των επιχορηγήσεων για συγκεκριμένες Περιφέρειες (όπως Κεντρική Μακεδονία και Δυτική) είχαν εξαντληθεί καθώς δεν υπήρχαν πόροι για να συνεχίζει το πρόγραμμα. Για το λόγο αυτό το ΥΠΑΝ μαζί με το αρμόδιο ΥΠΕΚΑ αποφάσισαν την αύξηση των πόρων για τις συγκεκριμένες περιφέρειες προκειμένου να ξεκινήσει πάλι η υποδοχή αιτήσεων.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η μεταφορά των πόρων που απαιτούνται προκειμένου να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση κονδυλίων του προγράμματος στις Περιφέρειες Κεντρικής, Δυτικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου.

Με εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ Γ.Γιαννούση παρέχεται η δυνατότητα υπερδέσμευσης κονδυλίων ύψους 56 εκατ. ευρώ για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 18 εκατ. ευρώ για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και 0,6 εκατ. ευρώ για την περιφέρεια Ν. Αιγαίου. Οι πόροι θα εξευρεθούν με μεταφορά από άλλους άξονες των ΠΕΠ, από τα οποία χρηματοδοτείται η δράση, ή από άλλα επιχειρησιακά προγράμματα, μετά από την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ που θα γίνει στο β΄ εξάμηνο του 2013.

Αξίζει να αναφερθεί ότι μέχρι σήμερα το Ταμείο “Εξοικονομώ Κατ’ οίκον”, συνεχίζει τη δράση του στην παροχή άτοκων δανείων και επιχορηγήσεων προς τα ελληνικά νοικοκυριά για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, διαμερισμάτων και πολυκατοικιών, προϋπολογισμού 241 εκατ.ευρώ για δάνεια και 155 εκατ.ευρώ για επιχορηγήσεις (συνολική δημόσια δαπάνη 396 εκατ. ευρώ). 

Ωστόσο, στις συζητήσεις, για να απλοποιηθούν οι διαδικασίες, περιλαμβάνεται η απλούστευση του οδηγού ένταξης στο πρόγραμμα, μέσω του περιορισμού των πιστοποιητικών, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο, το συγκεκριμένο πρόγραμμα να σταματήσει να αφορά δάνεια αλλά επιδοτήσεις.

error: Content is protected !!