Επιλογή Σελίδας

Ριζικές αλλαγές στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκoν», για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, πραγματοποιεί το υπουργείο Περιβάλλοντος εντάσσοντας σε αυτό όλες τις κατοικίες, ανεξαρτήτως του πότε χτίστηκαν και αν αποτελούν κύρια η δευτερεύουσα κατοικία.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος, έστω και με καθυστέρηση, ευθυγραμμίζεται με τις αλλαγές που επιτακτικά ζητούσε από τη πρώτη στιγμή η αγορά, καθώς οι υπαγωγές στο πρόγραμμα είναι πολύ λιγότερες από τις αναμενόμενες.

Οι αλλαγές του προγράμματος είναι:

Δημιουργία νέας εισοδηματικής κατηγορίας κινήτρων που αφορά ωφελούμενους των οποίων το ατομικό εισόδημα δεν ξεπερνά τις €12.000 ή το οικογενειακό τις €20.000, με επιχορήγηση 70% και άτοκο δάνειο 30% του προϋπολογισμού

Άρση των περιορισμών σχετικά με α) κτήρια πριν το 1990, β) κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία, και γ) μία αίτηση ανά πολίτη

Δυνατότητα να μπουν και κενές κατοικίες αρκεί να χρησιμοποιούνταν ως κατοικία κάποια στιγμή κατά τα τρία τελευταία χρόνια

Δυνατότητα για 5/6ετές δάνειο, αντί για 4ετες προκειμένου να αυξηθεί η εγκρισιμότητα δανείων

Αύξηση της προκαταβολής από 30% σε 40% του προϋπολογισμού της κάθε αίτησης

Πρόβλεψη δαπάνης για αμοιβή συμβούλου έργου, έως €250 (χωρίς ΦΠΑ) ανά διαμέρισμα και έως €800 (χωρίς ΦΠΑ) για πολυκατοικία

Το νέο-νέο Εξοικονομώ

Έτσι μετά από δύο αναθεωρήσεις του προγράμματος επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων (χωρίς επιπλέον προϋπόθεση) που ικανοποιούν αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια:

Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ.

Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

Σημειώνεται ότι πλέον, δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ιδιοκτησιών ανά πολίτη, ενώ στις πολυκατοικίες όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν με ίδια κεφάλαια. Επίσης, εντάσσονται κενά διαμερίσματα που κατοικούνταν εντός των τελευταίων τριών ετών.

Ποιός μπορεί να ενταχθεί στο Πρόγραμμα – Με ποια κίνητρα;

Κατηγορία Α1

Σε όσους ενταχθούν στο πρόγραμμα και έχουν ατομικό εισόδημα μέχρι €12.000 ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι €20.000 επιχορηγείται το 70% του προυπολογισμού ενώ λαμβάνεται άτοκο δάνειο 30% (η επιδότηση επιτοκίου 100% ισχύει έως 31.12.2015)

Κατηγορία Α2

Σε όσους ενταχθούν στο πρόγραμμα και έχουν ατομικό εισόδημα από €12.000 μέχρι €40.000 ή οικογενειακό εισόδημα από €20.000 έως €60.000 επιχορηγείται το 35% του προυπολογισμού ενώ λαμβάνεται άτοκο δάνειο 65% (η επιδότηση επιτοκίου 100% ισχύει έως 31.12.2015)

Κατηγορία Β 

Σε όσους ενταχθούν στο πρόγραμμα και έχουν ατομικό εισόδημα από €40.000 μέχρι €60.000 ή οικογενειακό εισόδημα από €60.000 έως €80.000 επιχορηγείται το 15% του προυπολογισμού ενώ λαμβάνεται άτοκο δάνειο 85% (η επιδότηση επιτοκίου 100% ισχύει έως 31.12.2015).

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις

Η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται από τις παρεμβάσεις του προγράμματος πρέπει να αντιστοιχεί σε αναβάθμιση μιας ενεργειακής κατηγορίας ή στο 30% της ενεργειακής κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς.

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν σε:

1. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής (συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες εργασίες όπως αποξηλώσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στη στέγη πχ. αντικατάσταση κεραμιδιών, κτλ).

2. Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (συμπ. εξώπορτα κτηρίου, κουφώματα κλιμακοστασίου, παντζούρια, ρολά, τέντες, κτλ). 

3. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης (συμπ. αντικατάσταση εξοπλισμού του λεβητοστασίου και του δικτύου διανομής, τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα, συστήματα ελέγχου και αυτονομίας θέρμανσης κτλ).

Σημειώνεται ότι για την υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν απαιτείται αδειοδότηση, ούτε καν έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, εκτός πολύ ειδικών περιπτώσεων.

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000€ ανά ιδιοκτησία.

error: Content is protected !!