Επιλογή Σελίδας
Ενεργοβόρα είναι στην πλειονότητά τους τα κτίρια στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να κατατάσσονται στις χαμηλότερες ενεργειακές βαθμίδες.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων των ενεργειακών επιθεωρήσεων που πραγματοποιήθηκαν τους πρώτους 21 μήνες ισχύος ιου θεσμού, από τα 192.000 κτίρια που επιθεωρήθηκαν (Ιανουάριος 2011 – Σεπτέμβριος 2012) τα 184.000 κατατάχθηκαν στη Γ’ κατηγορία. Είναι ενδεικτικό ότι πάνω από 51.000 κτίρια κατατάσσονται στη χαμηλότερη ενεργειακή βαθμίδα, περισσότερα από κάθε άλλη κατηγορία, ενώ μόλις 326 κτίρια κατατάσσονται στις δύο πρώτες βαθμίδες (Α+ και A) και 9.730 στις δύο επόμενες (Β+ και B). 

Υπενθυμίζεται ότι οι ενεργειακές επιθεωρήσεις κατέστησαν υποχρεωτικές από τον Ιανουάριο του 2011 για τα κτίρια πού πωλούνται ή ενοικιάζονται. Πρέπει να σημειωθεί ότι το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που σύντομα θα θεσπίσει ανώτατες αμοιβές για τις ενεργειακές επιθεωρήσεις, προτίθεται να προχώρησει στη δημιουργία ενός σώματος μονίμων ενεργειακών επιθεωρητών (μέσα από εκπαίδευση και εξετάσεις), στη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου (πρόσφατα ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική διαβούλευση του σχεδίου νόμου για την “Ενεργειακή απόδοση κτιρίων” και σύντομα θα κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση), στην εντατικοποίηση των ελέγχων.
 
“Με τη συλλογή, επεξεργασία και μελέτη των αποτελεσμάτων από τον έλεγχο των ΠΕΑ, είναι δυνατή η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, που θα οδηγήσουν στη λήψη περαιτέρω μέτρων στοχεύοντας σε ουσιαστικές βελτιώσεις του κτιριακού τομέα. Η βελτίωση αυτή είναι πολύ σημαντική, ειδικά στην περίοδο της κρίσης, καθώς θα ωφελήσει τόσο τους ιδιοκτήτες όσο και τους ενοίκους των κτιρίων αυτών, αλλά και την ελληνική οικονομία ευρύτερα” καταλήγει με ανακοίνωσή του το υπουργείο. 

error: Content is protected !!