Επιλογή Σελίδας
Πλήθος ερωτημάτων έχουν υποβάλλει προς το ΥΠΕΚΑ οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Υπηρεσιών Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) καθώς έχουν δεχτεί ”βροχή” από ερωτήματα για το δικαίωμα που έχει ”προκύψει”-τόσο σε υπό κατασκευή κτίρια όσο και σε υφιστάμενα κτίρια- βάσει της επίμαχης διάταξης περί κλιμακοστασίων.

Στους μελετητές μηχανικούς που έχουν μελετήσει τον Νέο Οικοδομικό κανονισμό (ΝΟΚ) έχει γίνει αντιληπτό ότι τα κεντρικά κλιμακοστάσια δεν προσμετρώνται στον συντελεστή δόμησης.

Είναι πολλά λοιπόν τα ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες Υ.ΔΟΜ. για το κατά πόσον είναι δυνατόν οι εργοδότες να προβούν σε αναθεώρηση με ισχύοντα πλέον οικοδομικό κανονισμό τον Ν.4067/2012, ώστε να ωφεληθούν τα τετραγωνικά που είχαν χρεωθεί στον συντελεστή δόμησης κατά την έκδοση της οικοδομικής τους άδειας.

Οι Υ.ΔΟΜ. δεν έχουν λάβει ακόμη τις οριστικές απαντήσεις από την ΔΟΚΚ του ΥΠΕΚΑ που είναι η αρμόδια διεύθυνση να απαντήσει για το θέμα αυτό. Απόλυτα συνιφασμένο με το θέμα αυτό όμως είναι και το ζήτημα του νόμου 4030.

Εφόσον λοιπόν τεθεί θέμα προσθήκης θα πρέπει το κτίριο να είναι νομίμως υφιστάμενο ή όχι;

Δικαιούται ο εργοδότης να προβεί σε μια τέτοια διοικητική πράξη αν έχει αυθαιρεσίες που έχουν υπαχθεί με τον Ν.4014/2011 ή σκοντάφτει στο γράμμα του νόμου και πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 23 του ΝΟΚ περί νομίμως υφισταμένων κτιρίων;

Σοβαρή διάσταση απόψεων μεταξύ των μηχανικών έχει προκαλέσει και η υποχρεωτική-με βάση τον Ν.4030- σύνταξη διαγράμματος δόμησης (παλιό διάγραμμα κάλυψης) για το σύνολο ενός κτιρίου:

Ο μηχανικός που αναλαμβάνει μια τέτοια υπόθεση (είναι υποχρεωμένος να συντάξει νέο διάγραμμα δόμησης/κάλυψης, το οποίο θα περιέχει ενδεχομένως και αυθαιρεσίες που έχουν ή δεν έχουν δηλωθεί με τον ν.4014/11), δεν αμοίβεται για την όλη αυτή αποτύπωση-μελέτη. Σε περίπτωση που σκόπιμα αποκρύψει την πραγματικότητα, αναπαράγοντας το παλιό ”εγκεκριμένο” διάγραμμα δόμησης/κάλυψης, θέτει σε κίνδυνο την επαγγελματική του υπόσταση από ενδεχόμενο έλεγχο.

Η ΔΟΚΚ στην πραγματικότητα με τις πρόσφατες εγκυκλίους 18/5.12.2012 και το ΥΠΕΚΑ με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου ΦΕΚ237/5.12.2012 επί των προστίμων του Ν.4014/11 απαντά και δίνει λύση. Με το παλαιότερο επίσης έγγραφο περί εκδόσεως αδειών δόμησης σε χώρους με αυθαιρεσίες που δηλώθηκαν με το Ν.4014/11 επίσης τοποθετήθηκε ως προς την τακτική που πρέπει να ακολουθείται.

Από την μελέτη του νομικού πλέγματος και συνδυάζοντας το άρθρο 23 και τα υπόλοιπα άρθρα όπως το 11 για τα προσμετρώμενα στο σ.δ., καθώς και τον ν.4030 θα πρέπει υποχρεωτικά -αν πρόκειται να εκδοθεί προσθήκη και προκύπτει υπόλοιπο συντελεστή με την εξαίρεση των κλιμακοστασίων- η διοικητική πράξη να εκδίδεται σε κτίριο που υφίσταται νόμιμα μετά των δηλώσεων του ν.4014/2011. Αυτό πρέπει να διευκρινιστεί.

Το ΥΠΕΚΑ μέσω της ΔΟΚΚ πρέπει να προωθήσει απάντηση για το συγκεκριμένο ζήτημα, που έχει ερωτηθεί πολλαπλά και η λύση του θα αποσυμφορήσει άλλη μια κατηγορία ενδιαφερομένων που είναι έτοιμοι να ξαναφέρουν ”δουλειά” στις Υπηρεσίες Δόμησης.

error: Content is protected !!