Επιλογή Σελίδας
Δωρεάν διατίθενται σε όλους, ορθοφωτοχάρτες του ανατολικού τμήματος της Αττικής, από τον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας. Η ολοκληρωμένη σειρά συνόλων δεδομένων πρόκειται να καλύπτει το τμήμα Στερεάς Ελλάδας και της Ν. Σαλαμίνας, όπως φαίνεται στα διαθέσιμα διαγράμματα διανομής των ορθοφωτοχαρτών.

Σήμερα είναι διαθέσιμες οι 562 από τις 1168 πινακίδες. Στους επόμενους 3 μήνες ο ΟΚΧΕ στοχεύει στην ολοκλήρωση του έργου, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για όλους τους μηχανικούς ενώ θα έχει σημαντική συμβολή και στο έργο των Δήμων οι οποίοι θα μπορέσουν έτσι να μειώσουν σημαντικά το κόστος των τεχνικών τους έργων και μελετών. 

Με τους νέους ψηφιακούς ορθοφωτοχάρτες δημιουργείται ένα καινούργιο, σύγχρονο και αξιόπιστο υπόβαθρο το οποίο μπορεί από σήμερα κάθε μηχανικός ή ενδιαφερόμενος πολίτης να αποκτήσει δωρεάν και να επεξεργαστεί στον υπολογιστή του, για οποιαδήποτε χρήση, όπως οριοθετήσεις, ελέγχους ακρίβειας, ή ακόμα και εντοπισμούς αυθαίρετων κατασκευών.

Oδηγίες για την αναζήτηση και τη λήψη των αρχείων

error: Content is protected !!