Επιλογή Σελίδας

“Μπόνους” σε τετραγωνικά δίνει το ΥΠΕΚΑ σε υφιστάμενες οικοδομές. Οι ευνοϊκές διατάξεις ετέθησαν ως προσθήκες ή αναδιατυπώσεις στο σχέδιο νόμου του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ).

Ειδικότερα, σε περίπτωση προσθήκης καθ’ ύψος, σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια με υπόλοιπο συντελεστή δόμησης, το σύνολο των επιφανειών του υπάρχοντος κλιμακοστασίου δεν προσμετρώνται. Παράλληλα, οι στεγασμένοι ημιυπαίθριοι χώροι που προσμετρώνται στον συντελεστή δόμησης βάσει του προτεινόμενου ΝΟΚ μπορούν να μετατρέπονται προσωρινά σε κλειστούς χώρους, εποχικά ή ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη. 

Ακόμη, βάσει των νέων αλλαγών δεν προσμετρώνται στον συντελεστή δόμησης:

– επιφάνεια έως 12 τ.μ. σε κάθε αυτοτελή ανεξάρτητη ιδιοκτησία όταν δεν υπάρχει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο στο κτίριο. To ίδιο ισχύει και σε προσθήκες σε νομίμως υφιστάμενα κτήρια με υπόλοιπο συντελεστή δόμησης.

– επιφάνειες των εξωστών και στεγασμένων υπαίθριων χώρων, όταν το συνολικό ποσοστό τους είναι μικρότερο ή ίσο του 30% της επιφάνειας που επιτρέπεται να δομηθεί στο οικόπεδο. Οσον αφορά την επιτρεπόμενη κάλυψη του οικοπέδου στον υπολογισμό της δεν προσμετρώνται:

– η επιφάνεια που καταλαμβάνει η περιμετρική τοιχοποιία ή ο φέρων οργανισμός και οι τοίχοι πλήρωσής του περιμετρικά αν είναι κατασκευασμένοι από φυσικά ανακυκλώσιμα πρωτογενή υλικά όπως πέτρα, ξύλο, λάσπη κλπ

– η επιφάνεια στοάς όταν κατασκευάζεται χωρίς υποστυλώματα και χωρίς την κατασκευή ορόφου πανω από την επιφάνεια αυτή. 

Σύμφωνα με τις νέες προσθήκες του ΥΠΕΚΑ, οι διατάξεις που ρυθμίζουν την κατασκευή υπόσκαφων κτιρίων εφαρμόζονται σε περιοχές εντός και εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου καθώς και σε οικισμούς χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. Επίσης ορίζεται ότι με απόφαση υπουργού μπορεί για την προστασία, αποκατάσταση, διατήρηση και ανάδειξη κτιρίων σε παραδοσιακούς οικισμούς να γίνει τροποποίηση ή αναθεώρηση του ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου, έστω και αν με αυτήν επέρχεται μείωση της επιφάνειας των κοινοχρήστων χώρων του. Σε διατηρητέα κτίσματα μπορεί να δίνεται παρέκκλιση στο ποσοστό κάλυψης για προσθήκη ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, μετά από σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής η οποία διατυπώνεται μετά από εισήγηση του αρμόδιου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. Ακόμη, το υπουργείο Περιβάλλοντος πήρε πίσω τις ρυθμίσεις που επέτρεπαν :

– σε περιπτώσεις αδειών που είχαν εκδοθεί προ του Π.Δ. για τον καθορισμό ειδικών χρήσεων γης στις περιοχές Εξαρχείων, Μουσείου και Λόφου Στρέφη να μπορούν και στους ορόφους να έχουν χρήσεις ανάμεικτες, οι οποίες επιτρέπονται από το Π.Δ.

– για τη δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων να θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα εκτός σχεδίου επιφάνειας οκτώ στρεμμάτων, εφόσον είχαν αποκτηθεί με οριστικά συμβόλαια πριν την 11-6-2009, η διαδικασία έγκρισης της επένδυσης από τον EOT ολοκληρωθεί εντός διετίας και η έκδοση της οικοδομικής άδειας εντός τριετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Για να επιτρέπεται και σε ξενοδοχεία τύπου Μοτέλ (εκτός από εκείνα κλασικού τύπου, τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων και κλασικού τύπου και επιπλωμένων διαμερισμάτων που ίσχυε έως σήμερα) η ενοικίαση ή η πώληση καταλυμάτων βάζει ως όριο έκταση τουλάχιστον 500. τ.μ.. 

error: Content is protected !!