Επιλογή Σελίδας
Σε απόφαση να μην ενταχθεί ο κλάδος υγείας του ΤΣΜΕΔΕ στον ΕΟΠΠΥ προχώρησε η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ. Ταυτόχρονα αποφάσισε να αναληφθούν πρωτοβουλίες με στόχο την παροχή αναβαθμισμένων ιατροφαρμακευτικών παροχών και υπηρεσιών υγείας στους ασφαλισμένους του Ταμείου.

Αναλυτικότερα, όπως ανακοινώθηκε: Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ αποφασίζει τη μη ένταξη του ΚΥΤ στον ΕΟΠΠΥ σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 14 του νόμου 4075/2012, ώστε να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες για να διαπιστωθεί η βιωσιμότητα και η δυνατότητα μετατροπής του σε Ν.Π.Ι.Δ. μέχρι 31.12.2012. Πρόσθετα η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την ενοποίηση όλων των κλάδων υγείας των Τομέων που συνθέτουν το ΕΤΑΑ, σε συνδυασμό με την εκπόνηση αντίστοιχης αναλογιστικής μελέτης που θα αποδεικνύει τη βιωσιμότητά του, και θα λαμβάνει ως δεδομένο το ενιαίο των εισφορών και των παροχών όλων των μελών του Ταμείου. Τέλος, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ επισημαίνει για άλλη μία φορά στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης το πάγιο αίτημά της για την άμεση λειτουργία του Κλάδου Ειδικών Παροχών του ΤΣΜΕΔΕ, σύμφωνα με τον κανονισμό και την αναλογιστική μελέτη, που έχει υποβάλει από τον Φεβρουάριο του 2012, στον τότε αρμόδιο υπουργό κ. Κουτρουμάνη.

error: Content is protected !!