Επιλογή Σελίδας
Μια διευκρίνιση που χρήζει διευκρίνισης έδωσε για την υπόθεση των “τυφλών” οικοπέδων το υπουργείο Περιβάλλοντος. Σύμφωνα με πρόσφατη εγκύκλιό του, για να θεωρείται οικοδομήσιμο ένα “τυφλό” οικόπεδο, πρέπει το τμήμα του που θα δοθεί για τη δημιουργία δρόμου να είχε τεθεί “σε κοινή χρήση” μέχρι τον Νοέμβριο του 2011.

Δεν εξηγεί, ωστόσο, πώς αυτή η παραχώρηση σε κοινή χρήση θα πιστοποιείται χρονικά από τον πολίτη στον δήμο. Σε άλλο σημείο της ίδιας εγκυκλίου αναφέρει ότι η έγκριση του δικτύου των κοινόχρηστων χώρων γίνεται με απόφαση γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, επιλογή που φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με απόφαση του ΣτΕ.

Η εγκύκλιος 12, την οποία εξέδωσε στις 21 Ιουνίου το υπουργείο Περιβάλλοντος, αφορά το ιδιαίτερα σύνθετο ζήτημα των “τυφλών οικοπέδων”. Πρόκειται για οικόπεδα που γίνονταν οικοδομήσιμα με την παραχώρηση στον οικείο δήμο μιας λωρίδας γης για τη δημιουργία δρόμου, ώστε το γεωτεμάχιο να αποκτά «πρόσωπο» σε κοινόχρηστο χώρο, πρακτική που ακύρωσε ως αντισυνταγματική το ΣτΕ το 2008. Σε μια προσπάθεια συμβιβασμού, το ΥΠΕΚΑ όρισε το 2011 ότι θα είναι νόμιμες μόνο οι περιπτώσεις τμημάτων ακινήτων που έχουν μεταγραφεί στον δήμο ώς τις 31 Μαρτίου 2011. Λίγους μήνες αργότερα, ωστόσο, το υπουργείο… άλλαξε πορεία, ορίζοντας (στον ν. 4030/11) ότι μπορούν να νομιμοποιηθούν και τμήματα ακινήτων που είχαν τεθεί σε “κοινή χρήση” πριν από τις 25.11.11. Αυτό που δεν όρισε ωστόσο είναι πώς ο ιδιοκτήτης θα αποδείξει ότι είχε δημιουργήσει δρόμο με τμήμα του οικοπέδου του πριν από την προαναφερθείσα ημερομηνία.

Επίσης, σύμφωνα με την εγκύκλιο, η κύρωση του δικτύου των κοινοχρήστων χώρων είναι διοικητική πράξη και επομένως δεν απαιτεί προεδρικό διάταγμα. Ομως το 2008 το ΣτΕ (αρ. απόφασης 1828) είχε ακυρώσει ανάλογη απόφαση περιφερειάρχη, σημειώνοντας ότι “o καθορισμός των κοινοχρήστων χώρων σε κάθε οικιστική περιοχή αποτελεί αντικείμενο της οικείας πολεοδομικής μελέτης” και επομένως “δεν επιτρέπεται να παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας νέων κοινοχρήστων χώρων σε οικισμούς, κατά τρόπο αποσπασματικό και μη ορθολογικό, πριν από την έγκριση της οικείας πολεοδομικής μελέτης”, η οποία όμως γίνεται με προεδρικό διάταγμα.

error: Content is protected !!