Επιλογή Σελίδας

Διευκρινίσεις για το ζήτημα της διαδικασίας λήψης κλειδαρίθμου δίδει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομικών, ενόψει της αύξησης του αριθμού των υπόχρεων ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων εισοδήματος Φυσικών Προσώπων για το Οικονομικό Έτος 2012.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε: 

1. Όλοι οι κωδικοί πρόσβασης των υφιστάμενων χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΠΣ που δεν έχουν προβεί στη διαδικασία λήψης και εισαγωγής κλειδαρίθμου ισχύουν ως έχουν μέχρι τις 31/12/2012. Έτσι, οι φορολογούμενοι μπορούν να προμηθευτούν τους νέους κωδικούς (κλειδάριθμο), καθ΄ όλο το έτος χωρίς να δημιουργείται συνωστισμός.

2. Όσοι φορολογούμενοι υποχρεώνονται για πρώτη φορά σε ηλεκτρονική υποβολή και δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης ή δεν έχουν κάνει αίτηση λήψης κωδικών, θα λάβουν συστημένη επιστολή από τη ΓΓΠΣ με κωδικούς πρόσβασης και κλειδάριθμο.

Η διαδικασία λήψης κλειδαρίθμου από τους υφιστάμενους χρήστες, καθώς και ενεργοποίησης κωδικών για νέους χρήστες, συνεχίζει να βρίσκεται σε ισχύ ανεξάρτητα από τη διαδικασία αποστολής συστημένων επιστολών από τη ΓΓΠΣ, όπως χαρακτηριστικά τονίζεται, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι οι πολίτες μπορούν να συνεχίσουν να εξυπηρετούνται από τις ΔΟΥ για τις αιτήσεις που κάνουν για απόκτηση κλειδαρίθμου.

Την ίδια στιγμή, η ΓΓΠΣ του Υπουργείου Οικονομικών ανακοινώνει πως προσφέρει μια νέα Διαδικτυακή υπηρεσία -Web Service ανάκτησης στοιχείων μητρώου Επιτηδευματιών. Η νέα Διαδικτυακή υπηρεσία- Web Service συμβάλει στην προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Ν. 3979/2011) και στην εξασφάλιση της ορθότητας των πληροφοριών εκτός από τα μη φυσικά πρόσωπα και για τους επιτηδευματίες. Στη νέα υπηρεσία δίνεται η δυνατότητα της διαλειτουργικότητας των Πληροφοριακών Συστημάτων και η αξιοποίηση των ανοιχτών δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών. Με βάση τα στοιχεία του ΑΦΜ για μη Φυσικό Πρόσωπο ή Επιτηδευματία η νέα υπηρεσία επιστρέφει τα ακόλουθα στοιχεία:

– ΑΦΜ 

– Κωδικό ΔΟΥ 

– Περιγραφή ΔΟΥ 

– Ένδειξη Φυσικού ή μη Φυσικού Προσώπου 

– Ένδειξη Απενεργοποιημένου ΑΦΜ 

– Ενεργό ΑΦΜ που αντικαθιστά τον Απενεργοποιημένο (για Φυσικό Πρόσωπο) 

– Ένδειξη Επιτηδευματία (ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑΣ/ ΠΡΩΗΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑΣ) 

– Επωνυμία ή Επώνυμο Όνομα και Πατρώνυμο 

– Τίτλο Επιχείρησης 

– Περιγραφή Μορφής Μη Φυσικού Προσώπου 

– Οδό Επιχείρησης 

– Αριθμό Επιχείρησης 

– Ταχυδρομικό Κωδικό Επιχείρησης 

– Περιοχή Επιχείρησης 

– Ημ/νία Έναρξης 

– Ημ/νία Διακοπής 

– Τηλέφωνο Επιχείρησης 

– Fax Επιχείρησης 

– Κύρια Δραστηριότητα 

– Περιγραφή Κύριας Δραστηριότητας 

– Αριθμό Υποκαταστημάτων 

– Ταχυδρομικό Κωδικό Κατοικίας (για Φυσικό Πρόσωπο πρώην Επιτηδευματία) 

– Περιοχή Κατοικίας (για Φυσικό Πρόσωπο πρώην Επιτηδευματία) 

– Μοναδικό αριθμός συστήματος που συσχετίστηκε με την τρέχουσα κλήση.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ – ΜΠΕ

error: Content is protected !!