Επιλογή Σελίδας

Διευκρινήσεις για το διάγραμμα κάλυψης πρέπει να δώσει το ΥΠΕΚΑ, καθώς δεν έχει καταστεί ξεκάθαρο για όλες τις περιπτώσεις το τι πρέπει να πράξουν οι μηχανικοί που οφείλουν να ανεβάσουν στο σύστημα διαχείρισης ψηφιοποιημένο αντίγραφο για τη β φάση των υπαγωγών του Ν.4014/2011.

Οι πιο επιφυλακτικοί  μηχανικοί κρατούν ακόμη στάση αναμονής, καθώς προτιμούν να περιμένουν τις οριστικές διευκρινήσεις από το ΥΠΕΚΑ σε ό,τι αφορά την σύνταξη του διαγράμματος κάλυψης. Η στάση τους είναι απόλυτα δικαιολογημένη διότι το ΥΠΕΚΑ έχει με εγκυκλίους ενημερώσει και για άλλα ζητήματα όπου υπήρχαν ασάφειες από την αρχή της εφαρμογής του νόμου και της διαδικασίας των υπαγωγών, αφήνοντας αναπάντητα ερωτήματα για αρκετό χρόνο, άλλωστε υπάρχει χρόνος για την ολοκλήρωση της β φάσης που πήρε παράταση ως τον Ιούνιο του 2013.

Το διάγραμμα κάλυψης είναι απαραίτητο για την υπαγωγή στο Ν.4014/2011, καθώς ο νόμος δεν διαχειρίζεται απλά υποθέσεις ημιυπαίθριων χώρων ή υπογείων που άλλαξαν χρήση όπως ο Ν3843/2010. Υπάρχουν αρκετές παράμετροι σχετικές με τη χρήση του χώρου, το ποσοστό της υπέρβασης και το ενδεχόμενο υπέρβασης ύψους για την υπέρβαση που δηλώνεται, που στα φύλλα καταγραφής της υπαγωγής περιγράφονται για κάθε υπέρβαση και με μεγάλη προσοχή πρέπει να ενσωματωθούν όλες στο υπόμνημα του μηχανικού (επί του διαγράμματος κάλυψης) ο οποίος χειρίζεται την υπαγωγή. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία απολύτως ασυμφωνία.

Ευλογες είναι και οι απορίες των μηχανικών που αφορούν το εύρος του υπομνήματος που πρόκειται να περιλάβουν επάνω στο εγκεκριμένο διάγραμμα κάλυψης, για τις περιπτώσεις που υπάρχει οικοδομική άδεια και έχει συνταχθεί διάγραμμα κάλυψης (περιπτώσεις ΓΟΚ 1985 και μετά για τα εντός σχεδίου) και για το αν πρόκειται να συμπληρώσουν την υπέρβαση επάνω στο υπάρχον σκαρίφημα ορόφου ή σε ξεχωριστό, πιο ευκρινές σημείο και πλησιέστερα στο υπόμνημα που πρόκειται να προσθέσουν. Ένα άλλο θέμα που απασχολεί είναι ότι οι παρατηρήσεις του υπομνήματος πρέπει να είναι απολύτως ευκρινείς και με διακριτό γραφικό χαρακτήρα από την ανάλυση επιφανειών και τους υπολογισμούς του υπομνήματος του εγκεκριμένου διαγράμματος κάλυψης.

Πιο σαφές είναι το θέμα για τις περιπτώσεις υπαγωγών με παλιά άδεια όπου δεν έχει συνταχθεί διάγραμμα κάλυψης και η επεξεργασία θα γίνει επί του τοπογραφικού διαγράμματος.

Στις περιπτώσεις εκτός σχεδίου και χωρίς άδεια  και σε μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο οικόπεδο συντάσσεται το διάγραμμα εξ αρχής με τα επιτρεπόμενα στοιχεία του οικοπέδου (αρτιότητα, συντελεστής, μέγιστο ύψος, συντελεστής όγκου, ποσοστό κάλυψης) κενά, εφόσον δεν υπάρχουν τέτοιοι όροι δόμησης.

Διευκρινήσεις επίσης απαιτούνται και για τις περιπτώσεις υπαγωγών εκτός σχεδίου με οικοδομική άδεια, όπου θα πρέπει να συνταχθεί τοπογραφικό με συντεταγμένες, γεγονός που ενδεχομένως να αλλάξει εξ αρχής τους υπολογισμούς στο διάγραμμα κάλυψης με απρόβλεπτες συνέπειες. Στην περίπτωση αυτή επανέρχεται η ερώτηση αν το εν λόγω διάγραμμα κάλυψης θα σχετίζεται με το εγκεκριμένο ή θα συνταχθεί νέο με βάση τις προδιαγραφές του Ν.Ο.Κ., οπότε ουσιαστικά θα έχουμε να κάνουμε με το διάγραμμα δόμησης που απαιτείται και για τις νέες διαδικασίες έκδοσης άδειας δόμησης.

Eνα ακόμη ζήτημα είναι το άτοπο των υποθέσεων που και αυτά δεν έχουν διάγραμμα κάλυψης και είναι προϋφιστάμενα του 1955 με οικοδομική άδεια που όμως έχει χαθεί και ο μηχανικός αδυνατεί να εισάγει αριθμό αδείας. Στην περίπτωση αυτή η υπαγωγή δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί στο σύστημα διαχείρισης και επομένως πρέπει και αυτό το ζήτημα να λυθεί.

Οι μηχανικοί έχουν ήδη αποστείλει πλήθος ερωτημάτων σχετικά με το θέμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το ΤΕΕ και το ΥΠΕΚΑ.

Το πιο συνετό θα ήταν το ΥΠΕΚΑ να απαντήσει με ένα παράδειγμα, κάτι που μεταξύ των μηχανικών έχει άτυπα ήδη γίνει και σχολιαστεί.

error: Content is protected !!