Επιλογή Σελίδας

Διεθνή διαγωνισμό ιδεών σχετικά με τα ψηλά κτήρια διοργανώνει το αρχιτεκτονικό περιοδικό eVolo, ο οποίος είναι ανοικτός σε αρχιτέκτονες, φοιτητές, μηχανικούς, σχεδιαστές και καλλιτέχνες από όλον τον κόσμο. Στόχος είναι η παρουσίαση νέων προτάσεων στις οποίες η αρχιτεκτονική ψηλών κτηρίων συνδιαλέγεται με τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, του φυσικού περιβάλλοντος και της πόλης.

Οι διάφορες τεχνολογικές εξελίξεις καθώς και το δίπολο ιδιωτικός-δημόσιος χώρος αποτελούν βασικές παραμέτρους του διαγωνισμού και οι υποψήφιοι ενθαρρύνονται να λάβουν υπόψη τους και όλες εκείνες τις σύγχρονες τάσεις που σχετίζονται με οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές τάσεις και τον συγκεκριμένο τύπο κτηρίου. 

Δεν υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά την τοποθεσία, το μέγεθος ή τις προγραμματικές απαιτήσεις. Ημερομηνία εγγραφής: μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2013. Προθεσμία κατάθεσης προτάσεων μέχρι τις 22 Ιανουαρίου 2013.

Πληροφορίες: http://www.evolo.us/competition/registration-evolo-2013-skyscraper-competition/

error: Content is protected !!