Επιλογή Σελίδας
Το διεθνές συνέδριο της Οικονομικής Επιτροπής Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UN ECE WPLA) και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τοπογράφων Μηχανικών (FIG) με θέμα: ”Αυθαίρετα, Ακίνητη Περιουσία και Κατοικία” θα πραγματοποιηθεί στην Aθήνα (ξενοδοχείο Divani Caravel) από τις 11 ως τις 14 Δεκεμβρίου 2012.

Τη διοργάνωση έχει αναλάβει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Τοπογράφων Μηχανικών, σε συνεργασία με το ΤΕΕ. Στόχος του συνεδρίου είναι η συνεργασία των διεθνών οργανισμών για τη διερεύνηση των σύγχρονων προβλημάτων, η κατανόησή τους, η ενίσχυση της λειτουργίας της αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα, με στόχο την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, η δημιουργία κοινής στρατηγικής αντιμετώπισης μεταξύ των χωρών και η δημιουργία και χρήση κατάλληλων εργαλείων και σύγχρονων τεχνικών, που περιλαμβάνουν πολιτικές, νομοθεσία, συντονισμό δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και τεχνικά θέματα. Στο συνέδριο θα συμμετέχουν οι επιτροπές 3, 9 και 10 και το Task Force on Property and Housing της FIG, η UN ECE CHLM, UN ECE WPLA, UN ECE REM, και η World Bank.

Η έναρξη του συνεδρίου και οι διοικητικές συνεδριάσεις της FIG θα γίνουν στις 10 Δεκεμβρίου 2012. Για τις δύο πρώτες ημέρες (11 και 12.12.2012) θα γίνει ανοικτή πρόσκληση υποβολής επιστημονικών εργασιών και ειδική πρόσκληση επιλεγμένων ομιλητών.

Τις επόμενες δύο ημέρες (13 και 14.12.2012) θα είναι μόνο προσκεκλημένοι ομιλητές.
Στο συνέδριο αναμένονται 100 τουλάχιστον σύνεδροι στελέχη από τις επιτροπές των Ηνωμένων Εθνών και τη FIG από διάφορες χώρες, καθώς και μηχανικοί από την Ελλάδα και τις Βαλκανικές χώρες. Το συνέδριο αναμένεται να ανοίξει ο Υπουργός ΠΕΚΑ.

Η συμμετοχή στο συνέδριο για τους έλληνες συμμετέχοντες είναι:
Εισηγητές: 250 ευρώ, συμμετοχή για 1 ημέρα: 50 ευρώ, συμμετοχή για 4 ημέρες: 160 ευρώ, φοιτητές: εισηγητές ή συμμετοχή 4 ημερών:125 ευρώ, ημερήσια συμμετοχή: 40 ευρώ.

Επίσημη γλώσσα του συνεδρίου, τα αγγλικά.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΠΣΔΑΤΜ www.psdatm.gr, στο website του συνεδρίου:http://www.fig.net/events/events2012.htm,

e-adeia.gr

error: Content is protected !!