Επιλογή Σελίδας

O MKO Balkans Beyond Borders στο πλαίσιο των προφεστιβαλικών δραστηριοτήτων του και στην προσπάθειά του να κινητοποιήσει τους νέους των Βαλκανίων να εκφράσουν τη δική τους οπτική για το πως βιώνουν την πραγματικότητα στα Βαλκάνια διοργανώνει διαδραστική online Facebook έκθεση φωτογραφίας. Η προθεσμία λήγει στις 11 Αυγούστου 2012 (οι φωτογραφίες αποστέλλονται στo: info@balkansbeyondborders.eu).

Η έκθεση έχει τίτλο Talk to us through your photo – multilingualism and communication. Νέοι τωνΒαλκανίων καλούνται να στείλουν τη φωτογραφία τους παίρνοντας αφορμή από το θέμα της έκθεσης που είναι η επικοινωνία και η πολυγλωσσία.

Στη συνέχεια θα επιλεγούν οι 20 καλύτερες φωτογραφίες οι οποίες θα διαγωνιστούν και θα δημοσιευθούν στη σελίδα στο Facebook του οργανισμού: https://www.facebook.com/pages/Balkans-Beyond-

Borders/166887403849.Στη συνέχεια, οι φίλοι του ΒΒΒ θα επιλέξουν τη νικήτρια φωτογραφία. 

Πληροφορίες: www.balkansbeyondborders.eu

error: Content is protected !!