Επιλογή Σελίδας

Ένα ακόμα βασικό έργο της Πολιτιστικής Ακτής Πειραιά προωθήθηκε από τον ΟΛΠ ΑΕ, ο οποίος έχει και το γενικό συντονισμό της συγκρότησής της.Πρόκειται για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συμμετοχής σε ανοιχτό διαγωνισμό για τη Μελέτη, Κατασκευή, Ανάπτυξη, Λειτουργία και εκμετάλλευση Θεματικού Πάρκου.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά την παραχώρηση για ανάπλαση των δύο πολυόροφων Αποθηκών της Ηετιώνιας Ακτής για 30 έτη προκειμένου να δημιουργηθούν Θεματικά Πάρκα για την Ιστορία του Πειραιά, την Ιστορία της Ελληνικής ναυτιλίας, χώρους τεχνών και καινοτομιών καθώς και μικρούς χώρους που θα υπηρετούν τον πολιτισμό και τον τουρισμό.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: Στην πρώτη φάση οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν μη δεσμευτικές αιτήσεις ενδιαφέροντος και στη δεύτερη φάση δεσμευτικές τεχνικές και οικονομικές προσφορές. Για την εξυπηρέτηση των επενδυτών ο ΟΛΠ ΑΕ δημιούργησε ειδικό Data Room  από το οποίο σε ψηφιακή μορφή μπορεί κανείς να παραλαμβάνει τα δεδομένα των κτιρίων και ενδιάμεσων χώρων καθώς και τις προμελέτες του master plan της Πολιτιστικής Ακτής. 

Ως ημερομηνία υποβολής φακέλων ορίσθηκε η 31η Ιανουαρίου 2012.

     Όπως τόνισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΠ ΑΕ κ. Γιώργος Ανωμερίτης «Η Πολιτιστική Ακτή Πειραιά αποτελεί τη σημαντικότερη παρέμβαση στον ευρύτερο χώρο του Πειραιά, δαπάνης 65 εκατ. ευρώ, επί χώρων ιδιοκτησίας του ΟΛΠ ΑΕ.

Αποτελεί έργο σύζευξης του Πολιτισμού και του Τουρισμού με στόχο την εξυπηρέτηση των εκατομμυρίων επισκεπτών του Λιμανιού, αλλά και των κατοίκων των παραλιμένιων Δήμων. Πρόκειται για τη συνολική ανάπλαση 180 στρ. με πράσινο, αναβαθμισμένο και αισθητικό περιβάλλον, μουσειακούς και θεματικούς χώρους σε ένα παραθαλάσσιο σύνολο, μοναδικό στον αστικό ιστό του Πειραιά και των γύρω Δήμων. Ένα μέρος του έργου θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, ενώ για το έργο των Αποθηκών το οποίο σήμερα προωθούμε, πέρα από την ιδιωτική επένδυση έχει εκδηλωθεί  ενδιαφέρον από Τράπεζες για ένταξη στο JESSICA μέσω Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, προς την οποία ήδη το έργο έχει παρουσιασθεί».

Όπως είναι γνωστό, μετά την παρουσίαση του master plan και την έγκριση του από τη Διυπουργική Επιτροπή τους φορείς του Πειραιά και την Αυτοδιοίκηση τον Ιανουάριο του 2011, έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα ακόλουθα βήματα:

 (α) Προμελέτη για τον περιβάλλοντα χώρο πρασίνου (πάρκο) όμορο του αρχαιολογικού χώρου (πάνω από τη Λεωφόρο Α. Παπανδρέου).

 (β)  Μελέτη αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου των Ηετιώνιων Πυλών (ΥΠΠΟ, Νομαρχία, Περιφέρεια).

 (γ) Προμελέτη για το χώρο της περιοχής Καστρακίου συμπεριλαμβανομένου του κτιρίου του ΟΛΠ ΑΕ και των όμορων χώρων.

 (δ) Μουσειολογική Μελέτη για τη δημιουργία Μουσείου Ενάλιων Αρχαιοτήτων στο κτίριο του SILO (ΥΠΠΟ).

 (ε) Μελέτη αναβάθμισης της Πέτρινης Αποθήκης για τη Δημιουργία Μουσείου Μετανάστευσης και Ιδρύματος Ιστορίας και Αρχείων ΟΛΠ

 (στ) Πρόσδεση σε μόνιμη θέση του πλοίου “Ελλάς Λίμπερτυ” ως θεματικού χώρου και δημιουργία νέων χώρων εισόδου και

 (ζ) Πλήρης ψηφιοποίηση του συνόλου των χώρων και ενέργειες διάσωσης τους ως βιομηχανικών μνημείων.

error: Content is protected !!