Επιλογή Σελίδας

Τo δρόμο της ξενιτιάς παίρνουν ολοένα και περισσότεροι Ελληνες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των κατασκευών, δεδομένης της ανομβρίας εντός …ελληνικών τειχών. Προς αυτή την κατεύθυνση το Υπουργείο Εξωτερικών μέσω της Ειδικής Γραμματείας Αξιοποίησης Διεθνών Προγραμμάτων διοργάνωσε ενημερωτική σύσκεψη για δύο διεθνώς χρηματοδοτούμενα οικιστικά προγράμματα για την περιοχή των Δυτ. Βαλκανίων και την Αίγυπτο. 

Το πρώτο-ύψους 584 εκατ. ευρώ- αφορά στη μελέτη-κατασκευή 27.000 κατοικιών οι οποίες θα στεγάσουν 74.000 πρόσφυγες του εμφυλίου πολέμου στη Σερβία, το Μαυροβούνιο, την Κροατία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρ. Επιτροπή, τον ΟΗΕ, την Κυβέρνηση των ΗΠΑ και διεθνείς δωρητές. Τα προσφερόμενα ποσά θα χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία Ειδικού Ταμείου το οποίο θα διαχειρίζεται η Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία θα συνεισφέρει και με δάνεια ώστε να διασφαλισθεί η χρηματοδότηση του έργου. Ήδη έχει προκηρυχτεί ο διαγωνισμός για την εξεύρεση Τεχνικού Συμβούλου. 

Το δεύτερο πρόγραμμα-ύψους 180 εκατ. ευρώ- αφορά στην κατασκευή κατοικιών σε εκτός σχεδίου περιοχές της Αιγύπτου, βρίσκεται σε αρχικό στάδιο προετοιμασίας και θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τους αναπτυξιακούς οργανισμούς της Γαλλίας και της Γερμανίας. 

Σκοπός της σύσκεψης ήταν η έγκαιρη κινητοποίηση των ελληνικών τεχνικών και μελετητικών εταιρειών που θα επιθυμούσαν να συμμετάσχουν στους διεθνείς διαγωνισμούς ανάθεσης των διαφόρων σταδίων των έργων. Η προκήρυξη του έργου για τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων είναι αναρτημένη στο http://www.aidfunding.gr/.

error: Content is protected !!