Επιλογή Σελίδας

Μετά από δεκάδες αιτήματα συναδέλφων που αιτούνται τη διαγραφή τους από το ΤΕΕ για να γλυτώσουν τις ήδη δυσβάσταχτες εισφορές του ΤΣΜΕΔΕ, η Δ.Ε. του ΤΕΕ αναγκάζεται να εξετάσει το θέμα.

 Ύστερα από αίτημα συναδέλφου που συνταξιοδοτήθηκε από το Δημόσιο, αναγκάστηκε να εισηγηθεί θετικά για τη διαγραφή από το ΤΕΕ (συνεπώς και από το ΤΣΜΕΔΕ) συναδέλφων που έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί από το Δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό φορέα και κινδύνευαν να εγκλωβιστούν συνταξιοδοτικά για αρκετά χρόνια στο ΤΣΜΕΔΕ. Εκκρεμεί η απόφαση για το σύνολο των συναδέλφων – η οποία κατά τη γνώμη μας πρέπει να υλοποιηθεί στην κατεύθυνση υλοποίησης Ταμείου Ανεργίας (και όχι διακοπής της ασφάλισης όπως αναφέρει η σχετική απόφαση).

Αποφ. Γ10/Σ5/2012 Διαγραφή μελών ΤΕΕ.

Η Διοικούσα Επιτροπή, μετά από εισήγηση του Π ροέδρου Τ ΕΕ Χρ. Σπίρτζη, αποφασίζει τη διαγραφή μελών ΤΕΕ (μετά από αίτησή τους) εφ΄ όσον έχουν συνταξιοδοτηθεί από άλλο Ασφαλιστικό Ταμείο (π.χ. Δημόσιοι Υπάλληλοι Μηχανικοί) και εφ΄ όσον τους υπολείπεται μέχρι ένα έτος για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος από τον Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημ. ΄Εργων του ΕΤΑΑ και εξουσιοδοτεί την υπηρεσία του ΤΕΕ να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, κοινοποιώντας απλώς στη Δ.Ε. τις περιπτώσεις αυτές μετά την ολοκλήρωση της διαγραφής. Επίσης η Δ.Ε. εξουσιοδοτεί τον Κ. Μακέδο Μέλος της, να εισηγηθεί για τη δυνατότητα διακοπής της ασφάλισης Μηχανικών μετά την 1.1.1993 χωρίς να διαγράφονται από το ΤΕΕ.

error: Content is protected !!