Επιλογή Σελίδας
Εθνικό σχέδιο δράσης για την απασχόληση των νέων παρουσίασαν οι Υπουργοί Εργασίας, Γ. Βρούτσης, Ανάπτυξης, Κ. Χατζηδάκης και Παιδείας, Κ. Αρβανιτόπουλος.

Μεταξύ των άλλων παρουσίασαν επτά νέα προγράμματα που υποστηρίζουν την καινοτόμα επιχειρηματικότητα, την επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο, αλλά και δράσεις κοινωνικής φροντίδας και κοινωνικής εργασίας στον πολιτισμό και απευθύνονται αποκλειστικά σε νέους έως 35 ετών.
 
Τα προγράμματα που φιλοδοξούν να δώσουν απασχόληση σε 63.000 νέους ανέργους, στα κυριότερα από τα οποία μπορούν να ενταχθούν και νέοι άνεργοι διπλωματούχοι μηχανικοί, είναι τα εξής:

1) Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους έως 29 ετών. Το πρόγραμμα θα κοστίσει 174,9 εκατομμύρια ευρώ και θα καλύψει 45.000 νέους έως 29 ετών και προβλέπεται ότι θα διατεθούν σε κάθε έναν από αυτούς έως 10.200 ευρώ. Σε πρώτη φάση οι νέοι θα καταρτιστούν για 100 ώρες, με το επίδομα να διαμορφώνεται στα 5 ευρώ την ώρα. Στη συνέχεια θα εργαστούν για πέντε μήνες (εκπαιδευτική πρακτική άσκηση) με αμοιβή
460 ευρώ τον μήνα για τους αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ και 400 ευρώ για τους αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ύστερα από αυτή την περίοδο ο εργοδότης, που θα διατηρήσει τη θέση εργασίας, πρόκειται να επιδοτηθεί με τις ασφαλιστικές εισφορές για 12 μήνες και θα δίνει αμοιβή 585 ευρώ το μήνα. Προτεραιότητα δίνεται στον αγροτοδιατροφικό τομέα, στον τουρισμό-πολιτισμό, στις νέες τεχνολογίες, στην ενέργεια, στη ναυτιλία, στις υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας. 

2) Επιχορήγηση 7.000 ανέργων έως 35 ετών για τη δημιουργία δικής τους καινοτόμου επιχείρησης. Για την ίδρυση της επιχείρησης το ποσό φτάνει τα 10.000 ευρώ, ενώ δίνονται έως 3.000 ευρώ επιπλέον για συμβουλευτική υποστήριξη. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 91 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες που επιδοτούνται είναι τα λειτουργικά έξοδα και η αγορά πρώτων υλών και εξοπλισμού. Τα κριτήρια για την επιλογή των υποψηφίων είναι: Ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο, διάρκεια ανεργίας και αξιολόγηση του επιχειρηματικού σχεδίου, με έμφαση στην καινοτομία. Το πρόγραμμα αναμένεται να προκηρυχθεί στα μέσα Μαρτίου.

error: Content is protected !!