Επιλογή Σελίδας

Τη δρομολόγηση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης του δήμου Αθηναίων για το κέντρο της Αθήνας, συζήτησαν σε συνάντησή τους ο υπουργός Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Ευάγγελος Λιβιεράτος με τον δήμαρχο Αθηναίων, κ. Γιώργο Καμίνη και την πρόεδρο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, κυρία Βιβή Μπάτσου.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την αναζωογόνηση του ευρύτερου κέντρου της πόλης, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Αθήνας, ο δήμος Αθηναίων, σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου (ΟΡΣΑ), αναλαμβάνει την πρωτοβουλία κατάρτισης Σχεδίου Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ), όπως αυτό προβλέπεται από το Ν.2742/1999. Η περιοχή παρέμβασης που επιλέχθηκε περιλαμβάνει τις παρακάτω πολεοδομικές ενότητες: Ρουφ, Βοτανικός, Ελαιώνας, Ακαδημία Πλάτωνος, Αγ. Κων/νου – Πλατεία Βάθη, Πλατεία Αττικής, Πλατεία Αμερικής, Νιρβάνα, Κυψέλη, Μουσείο – Εξάρχεια, Εμπορικό Τρίγωνο – Πλάκα.

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία που υλοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και περιλαμβάνει δύο σκέλη:

  • τη διερεύνηση κοινωνικών, αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών παραμέτρων και τη διαμόρφωση στρατηγικής αστικής παρέμβασης στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων και ειδικότερα στην ευρύτερη κεντρική ζώνη του που θα ολοκληρωθεί θεσμικά με την υπογραφή ΚΥΑ
  • τη θεσμική και λειτουργική προετοιμασία σύστασης ενός ειδικού Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης για την Αθήνα (ΤΑΑ).

Το συγκεκριμένο εγχείρημα έχει ιδιαίτερη σημασία λαμβάνοντας υπόψη την κρίσιμη κατάσταση του κέντρου της πόλης, την προώθηση της αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του δήμου Αθηναίων, καθώς και την «τοποθέτηση» της πόλης για την επιτυχή διεκδίκηση πόρων της επόμενης Προγραμματικής περιόδου. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί εντός του 2013 και θα χρηματοδοτηθεί από τον δήμο Αθηναίων.

Στη συνάντηση επιβεβαιώθηκε η άριστη συνεργασία μεταξύ του Δήμου και του ΥΠΕΚΑ, καθώς και του ΟΡΣΑ, και τονίστηκε πως δίδεται μια μεγάλη ευκαιρία να υπάρξει σχεδιασμός με χειροπιαστά αποτελέσματα για ένα μεγάλο μέρος της Αθήνας που παρουσιάζει σοβαρά συμπτώματα πολύπλευρης υποβάθμισης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν η αντιδήμαρχος κυρία Εύα Κοντοσταθάκου, η αντιπρόεδρος του ΟΡΣΑ, κυρία Δάφνη Μπαρμπαγιαννέρη, ο εκπρόσωπος του δήμου Αθηναίων στον ΟΡΣΑ, καθηγητής κ. Παντελής Σκάγιαννης, καθώς και άλλα μέλη των επιτελείων των τριών φορέων.

error: Content is protected !!