Επιλογή Σελίδας
Τη σημαντική καθυστέρηση στην εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου που προβλέπει την αναδρομική αύξηση εισφορών για τους μηχανικούς ασφαλισμένους στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ) διαπιστώνει το υπουργείο Εργασίας, που αναζητά εσπευσμένα 150 εκατ. ευρώ.

Περίπου 150 εκατ. ευρώ θα εξασφαλίσει το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στον αγώνα δρόμου που έχει επιδοθεί για να καλύψει μέτρα ύψους σχεδόν 5 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου προγράμματος.

Η προβλεπόμενη από 1ης Ιουλίου 2011 πρόσθετη εισφορά στους ελεύθερους επαγγελματίες Μηχανικούς, δεν εφαρμόζεται λόγω “ζητημάτων που έχουν ανακύψει από το εποπτεύον υπουργείο”.

Αναλυτικά, ο νόμος 3986 του 2011 προβλέπει την επιβολή πρόσθετης εισφοράς για τους μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένους, που υπάγονται στην ασφάλιση του ΤΣΜΕΔΕ ως ελεύθεροι επαγγελματίες για κύρια και επικουρική ασφάλιση, πρόνοια και ασθένεια ύψους 2%, 0,6%, 0,4% και 0,65% αντίστοιχα, επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κλάσης.

Για την ειδική προσαύξηση προβλέπεται αντίστοιχη, πρόσθετη εισφορά ύψους 2%.

Με τον ίδιο νόμο προβλέπεται άλλωστε, η υποχρεωτική μετάταξη των από 1/1/1993 ασφαλισμένων, που υπάγονται στην ασφάλιση του ΤΣΜΕΔΕ ως ελεύθεροι επαγγελματίες, σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία ανά τριετία. Για την ειδική προσαύξηση προβλέπεται επίσης, υποχρεωτική μετάταξη σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία ανά τριετία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, παρά τις επείγουσες εγκυκλίους και της πρόβλεψη για αναδρομική εφαρμογή από 1ης Ιουλίου του 2011, δεν εφαρμόζει τις διατάξεις, θεωρώντας ότι υπάρχουν νομικά προβλήματα:

– Στον συνυπολογισμό του χρόνου εμμίσθου για την υποχρεωτική μετάταξη των από1/1/1993 ασφαλισμένων σε ανώτερη ασφαλιστική κλάση

– Στην επιβολή πρόσθετης εισφοράς στην ειδική προσαύξηση για τους εμμίσθους ασφαλισμένους μέχρι τις 31/12/1992, και την υποχρεωτική μετάταξη σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία για τον υπολογισμό της ειδικής προσαύξησης για τους εμμίσθους ασφαλισμένους από 1/1/1993.

Το υπουργείο Εργασίας προσδοκά τουλάχιστον 150 εκατ. ευρώ από τις διατάξεις που δεν εφαρμόζονται, και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Capital.gr κινεί όλες τις διαδικασίες προκειμένου να εφαρμοστεί άμεσα η διάταξη. Επισημαίνουν δε, με έντονο τρόπο ότι, τα μέτρα αυτά προβλέπονται στο πλαίσιο εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 και συνεπώς η εφαρμογή τους αποτελεί δέσμευση που έχει αναληφθεί. Η μέχρι τώρα καθυστέρηση συνεπάγεται απώλεια εσόδων για το δημόσιο αλλά και το ταμείο, επισημαίνουν.

error: Content is protected !!