Επιλογή Σελίδας
Την καθαρή και φθηνή ενέργεια προτιμούν όλο και περισσότερο εγχώριοι καταναλωτές για οικιακή χρήση, αλλά και οι βιομηχανίες. Το φυσικό αέριο κερδίζει πόντους στην αγορά, ενώ έχει αρχίσει σταδιακή υποχώρηση του πετρελαίου.

Η συνολική κατανάλωση φυσικού αερίου διαμορφώθηκε σε 4.537 εκατ. κυβικά μέτρα το 2011, με τον μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής της τριετίας 2008-2011 να διαμορφώνεται σε 5,9%. 

Τα παραπάνω συμπεράσματα προέρχονται από μελέτη που εκπόνησε η εταιρία ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. Στην έκθεση υπάρχουν εκτιμήσεις για τη μελλοντική κατανάλωση φυσικού αερίου, η οποία αναμένεται να αυξηθεί. Για το 2012 εκτιμάται να σημειώσει αύξηση έως 8%.

Η καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο αυξάνεται σταθερά από το 2009.

Το 21% παγκοσμίως

Στη διεθνή αγορά το φυσικό αέριο καλύπτει περίπου το 21% της παγκόσμιας ζήτησης σε πρωτογενή ενέργεια, με το μεγαλύτερο ποσοστό να χρησιμοποιείται στην ηλεκτροπαραγωγή. Οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι μέχρι το 2040 το φυσικό αέριο θα καλύπτει το 27% της παγκόσμιας ζήτησης σε πρωτογενή ενέργεια.

Η Ρωσία είναι η χώρα με τα μεγαλύτερα αποθέματα φυσικού αερίου παγκοσμίως.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας “ΣΤΟΧΑΣΙΣ” κ. Βασίλης Ρεγκούζας υποστηρίζει ότι τα επόμενα έτη θα δημιουργηθούν ευκαιρίες ανάπτυξης στον τομέα της ενέργειας, λόγω της χαμηλής τιμής έναντι του ανταγωνισμού και λόγω του συνδυασμού της υψηλής θερμογόνου δύναμης.

error: Content is protected !!