Επιλογή Σελίδας
Ανενεργή παραμένει πρόσφατη ρύθμιση του ΥΠΕΚΑ, σε ότι αφορά τα αυθαίρετα κτίσματα, σύμφωνα με την οποία όσα έχουν υπαχθεί σε καθεστώς τακτοποίησης, μπορούν να μεταβιβαστούν, εφόσον ο ιδιοκτήτης καταβάλλει το 30% του επιβληθέντος προστίμου.

Αυτό γιατί δεν έχει εκθοδεί σχετική εγκύκλιος και απόφαση, γεγονός που την καθιστά ανενεργή. Σύμφωνα μάλιστα με δήλωση, του αντιπροέδρου του Συλλόγου των Συμβολαιογράφων, Γιώργος Ρούσκας, στον ΣΚΑΪ,  “οι συμβολαιογράφοι δεν προχωρούμε σε πράξεις μεταβίβασης αυθαιρέτων, ακόμη κι εάν ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει βεβαίωση ότι κατέβαλε το 30% του επιβληθέντος προστίμου. Κι αυτό, γιατί η μη έκδοση των προβλεπόμενων εγκυκλίων και αποφάσεων καθιστά την ρύθμιση ανενεργή και ως εκ τούτου, κάθε πράξη μεταβίβασης είναι άκυρη και ποινικά κολάσιμη για τον συμβολαιογράφο”.

Αξίζει να αναφερθεί ότι από το υπουργείο αναμένεται επίσης και νομοθετική ρύθμιση με την οποία παρέχεται έκπτωση 10% επί του συνολικού ποσού του προστίμου σε όσους πολίτες επιλέξουν να καταβάλουν το 30% του προστίμου μέχρι την 31.1.2013. 

Μέχρι τότε διατηρείται η έκπτωση του 20% για όσους πολίτες επιλέξουν να καταβάλουν εφάπαξ το συνολικό ποσό του προστίμου για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων.

e-adeia.gr

error: Content is protected !!