Επιλογή Σελίδας
Νομοθετική ρύθμιση, μέσω της οποίας θα δοθούν οριστικοί τίτλοι ιδιοκτησίας σε ορισμένες κατηγορίες αυθαιρέτων, επεξεργάζεται το υπουργείο Περιβάλλοντος, ως πρόσθετο κίνητρο για την υποβολή δηλώσεων τακτοποίησης, που σήμερα δεν προχωρούν με τους αναμενόμενους ρυθμούς.

Η πλήρης νομιμοποίηση θα περιλαμβάνει και τις περίπου 700.000 περιπτώσεις ημιυπαίθριων, υπογείων και άλλων παράνομων χώρων μέσα στα νόμιμα όρια της οικοδομής, που έχουν τακτοποιηθεί με τον σχετικό νόμο του 2010. Θα προηγηθεί η κατηγοριοποίηση και η βαθμολόγηση των παραβάσεων, με βάση την οποία θα χορηγηθούν νόμιμοι τίτλοι στις μικρές παρανομίες.

Με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τα αυθαίρετα και οι ημίυπαίθριοι θεωρούνται νόμιμοι χώροι για 30 χρόνια και μπορούν να μεταβιβάζονται με χωριστό έντυπο που επισυνάπτεται στη συμβολαιογραφική πράξη. Με τη νέα πρόταση θα δοθούν κανονικοί τίτλοι, με την προϋπόθεση ότι οι ιδιοκτήτες τους θα καταβάλουν ένα είδος “αντιπαροχής”. Θα είναι μια μορφή περιβαλλοντικού ισοζυγίου, που έχει θεσπιστεί με τον νόμο 4014/2011, αλλά έχει μείνει στα χαρτιά. Οι ιδιοκτήτες θα είναι υποχρεομένοι να αγοράσουν και να προσφέρουν σε μια τράπεζα γης γήπεδο που θα αντιστοιχεί στα επιπλέον τετραγωνικά που έχουν χτίσει. Είναι η μόνη λύση για να καμφθούν οι αντιρρήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, που δικαίως θεωρεί ότι οι πολεοδομικές παραβάσεις συνιστούν υποβάθμιση του περιβάλλοντος. 

Παρά τις νέες οικονομικές διευκολύνσεις αλλά και τις συνεχείς παρατάσεις, έως τις αρχές Οκτωβρίου είχαν υποβληθεί 430 χιλιάδες δηλώσεις και είχαν εισπραχθεί 600 εκατ. ευρώ από παράβολα και τις πρώτες δόσεις προστίμων. Η νέα προθεσμία τακτοποίησης λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2013 και όλα δείχνουν ότι θα δοθεί κι άλλη παράταση, αφού με δυσκολία θα καλυφθούν οι κυβερνητικές προβλέψεις που έκαναν λόγο για ένα εκατομμύριο δηλώσεις και έσοδα 3-5 δισ. ευρώ. Σε αυτό το ενδεχόμενο συνηγορεί και το γεγονός ότι οι τακτοποιήσεις έχουν παγώσει από τις 8 Οκτωβρίου, οπότε το Τεχντκό Επιμελητήριο στο πλαίσιο των απεργιακών κινητοποιήσεων για τα αιτήματα των μηχανικών έθεσε εκτός λεττουργίας το ηλεκτροντκό σύστημα υποβολής δηλώσεων. 

To Δημόσιο, πάντως, εξακολουθεί να εισπράττει 200-700 χιλιάδες ευρώ την ημέρα από τις δόσεις των ήδη βεβαιωμένων προστίμων. 

e-adeia.gr

error: Content is protected !!