Επιλογή Σελίδας
Μειώσεις των προστίμων τακτοποίησης των αυθαίρετων κατασκευών, περισσότερες δόσεις, ένταξη περισσότερων αυθαιρεσιών και παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας (η προθεσμία λήγει 14 Σεπτεμβρίου) για την υπαγωγή στη ρύθμιση, είναι μόνο μερικά από τα θέματα που μελετά το ΥΠΕΚΑ, προκειμένου το μέτρο της τακτοποίησης των αυθαιρέτων να “τρέξει”.

Οι οικονομικές διευκολύνσεις εκτιμάται ότι θα περιλαμβάνουν άμεσες μειώσεις στα επιβληθέντα πρόστιμα, πάντα υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, και έμμεσες, οι οποίες θα προκύψουν από την ένταξη και νέων κατηγοριών αυθαιρεσιών, από την εφαρμογή του νέου Οικοδομικού Κανονισμού. Ωστόσο, σε ερώτημα της “Καθημερινή” προς το υπουργείο Οικονομικών, για το εάν στο καθεστώς μειωμένων προστίμων, που θα προκύψει από την εναρμόνιση του νόμου 4014/11 (περί τακτοποίησης), με τον νέο Οικοδομικό Κανονισμό, θα συμπεριληφθούν οι αντίστοιχες περιπτώσεις, για τις οποίες, τα καταλογισθέντα πρόστιμα κατεβλήθησαν εφάπαξ, από το Υπουργείο Οικονομικών, ήταν κατηγορηματικοί: δεν τίθεται ζήτημα επιστροφής χρημάτων. Όσοι κατέβαλαν το πρόστιμο εφάπαξ, έτυχαν της έκπτωσης του 20%, ενώ όσοι το καταβάλλουν σε δόσεις, θα υπαχθούν στην ρύθμιση της έκπτωσης, μετά την καταβολή συγκεκριμένου αριθμού δόσεων, εντός καθορισμένου χρονοδιαγράμματος.

Επισημαίνεται, ότι με την εναρμόνιση του νόμου 4014/11 με τον νέο Οικοδομικό Κανονισμό, από το ΥΠΕΚΑ, η οποία εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη του έτους, θα αντιμετωπιστούν μεταξύ άλλων, παραβάσεις που αφορούν σε επιφάνειες που δεν προσμετρώνται στον συντελεστή δόμησης, μείωσης των προστίμων από την εφαρμογή του νέου Οικοδομικού Κανονισμού όπως τα υπόγεια με αυθαίρετη αλλαγή χρήσης και παραβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους.

Σημειώνεται, ότι μέχρι σήμερα, έχουν υποβληθεί γύρω στις 400.000 αιτήσεις για την υπαγωγή στην ρύθμιση από τον στόχο του ενός εκατομμυρίου κατασκευών με πολεοδομικές παραβάσεις και έχουν εισπραχθεί περίπου 620 εκατ. ευρώ, ποσό πολύ μικρότερο από τις προσδοκίες. 

Η παράταση που αναμένεται να δοθεί, θα είναι η 5η κατά σειρά- και εκτιμάται ότι θα δοθεί τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του Δεκεμβρίου.

error: Content is protected !!