Επιλογή Σελίδας
Δύο σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο θέμα των αυθαιρέτων προανήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής στα πλαίσια της κύρωσης του προυπολογισμού για το 2013.

Αναλυτικότερα όπως ανέφερε: 

”- Η πρώτη αποβλέπει σε μια, όσο το δυνατόν, πιο ολιστική και οριστική αντιμετώπιση του ζητήματος των αυθαιρέτων. Με την κατηγοριοποίηση των παραβάσεων, την ταξινόμηση της βαρύτητος κάθε αυθαιρεσίας, και εν τέλει τη δικαιότερη αντιμετώπιση της κάθε περίπτωσης.

Στόχος είναι να καταλήξουμε σε ένα καθαρό και στέρεο πλαίσιο, ώστε αφενός να ξεκαθαρίσουμε τις περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να υπάρξει η δυνατότητα απόκτησης νόμιμων τίτλων και αφετέρου αποτρέψαμε τη δημιουργία μιας νέας γενιάς αυθαιρέτων. Και βέβαια να αποκατασταθεί η αξιοπιστία στις σχέσεις κράτους – πολίτη.

– Η δεύτερη μεταρρύθμιση, αποβλέπει στη δημιουργία θεσμικού πλαισίου που θα περιλαμβάνει κανόνες και διαδικασίες περιβαλλοντικού ισοζυγίου το οποίο πλέον θα εφαρμόζεται σε εκείνες τις περιοχές της χώρας οι οποίες υφίστανται μεγάλη πολεοδομική και χωροταξική επιβάρυνση”.

Οσον αφορά στον τομέα της Χωροταξίας και της Πολεοδόμησης, ανέφερε ότι το υπουργείο προχωρά σε 5 μεταρρυθμίσεις:
“1ον. Εξορθολογίζουμε τον Χωροταξικό και Πολεοδομικό Σχεδιασμό. 
Απλοποιούμε και επιταχύνουμε τις διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και αναθεώρησης. Επιδιώκουμε να μειώσουμε στο μισό τον χρόνο που απαιτείται από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση.
2ον. Αποκεντρώνουμε, για τον ίδιο σκοπό, τις αρμοδιότητες που αφορούν στο σχεδιασμό,διατηρώντας ως Υπουργείο επιτελικό ρόλο. Μεταφέρουμε στις Περιφέρειες τα ζητήματα που αφορούν στην οικιστική ανάπτυξη, στην εξειδίκευση των κανονισμών για τη ρύθμιση του χώρου κ.α.
3ον. Επεξεργαζόμαστε ρυθμίσεις που αφορούν στη χωροθέτηση των επενδύσεων. Δημιουργούμε θεσμικό πλαίσιο για τη ρύθμιση του χώρου, ώστε να υπάρξει φιλικό περιβάλλον για τους επενδυτές.
4ον. Προωθούμε την αναθεώρηση και την εξειδίκευση των 12 περιφερειακών πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, ώστε αυτά, να εναρμονίζονται με το Γενικό αλλά και με τα Ειδικά Πλαίσια.
5ον. Ολοκληρώνουμε (σε στενή συνεργασία με το Αρμόδιο Υπουργείο) και σύντομα θα καταθέσουμε, το ειδικό πλαίσιο για τον Τουρισμό”.

Παράλληλα ανέφερε ότι το υπουργείο “τρέχει” δύο ακόμα αναπτυξιακές μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες, που αφορούν στη ρύθμιση του χωροταξικού:
-Η πρώτη, αφορά στα ζητήματα των οικοδομικών συνεταιρισμών και της ιδιωτικής πολεοδόμησης. “Έχει ήδη γίνει καταγραφή του συνόλου των φορέων και κατηγοριοποίηση των σχετικών προβλημάτων. Γίνεται ενδελεχής επεξεργασία των ευρημάτων, και προετοιμάζεται τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας” ανέφερε.
– Η δεύτερη αφορά στη δημιουργία “Τράπεζα Γης”. Πρόκειται όπως σημείωσε για ”ένα σύγχρονο θεσμό “Αγοράς Δικαιωμάτων Γης και Θάλασσας”, που θα δώσει λύσεις σε ζητήματα σχετικά με τις χρήσεις γης, τη μεταφορά συντελεστή δόμησης κ.ά.

Σε ό,τι αφορά το Κτηματολόγιο δήλωσε ότι προετοιμάζουνε:

– Τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου για γρήγορη και απρόσκοπτη πρόοδο των απαραίτητων διαγωνιστικών διαδικασιών, με κυρίαρχους τους κανόνες διαφάνειας.
– Την ψηφιοποίηση των λειτουργιών όλων των υποθηκοφυλακείων και συμβολαιογραφείων και μεταφορά, ως το 2015, όλων των πράξεων που έχουν νεοεγγραφεί στο Κτηματολόγιο.
– Τη λειτουργία κτηματολογικών γραφείων αποκλειστικής λειτουργίας για τα μεγάλα αστικά κέντρα, με ορίζοντα το 2015.

error: Content is protected !!